De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vermindert radiale shockwavetherapie pijn bij niet-calcifiërende tendinopathie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vermindert radiale shockwavetherapie pijn bij niet-calcifiërende tendinopathie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tendinopathie kent een relatief hoge prevalentie in Nederland. Patiënten met deze aandoening ervaren vaak pijn die een aanzienlijke impact kan hebben op de ervaren kwaliteit van leven en hun participatie in betaald werk. Het is daarom van belang dat de patiënt zo snel mogelijk weer pijnvrij wordt, zodat hij zijn arbeid weer volledig kan hervatten en de maatschappelijke kosten van de zorg beheersbaar blijven. Sommige van deze tendinopatieën, zoals aan de rotator cuff of achillespees, gaan gepaard met calcificatie van het peesweefsel. Een relatief nieuwe behandelmethode is radiale shockwavetherapie. Een aantal studies heeft de effectiviteit hiervan bij calcifiërende rotator-cufftendinopathie onderzocht, maar er zijn nog geen studies bekend die de effectiviteit van radiale shockwavetherapie op pijn onderzochten bij niet-calcifiërende tendinopathie aan de bovenste of onderste extremiteiten. Daarom is een zoekactie uitgevoerd in PubMed, waarbij gezocht werd naar randomized controlled trials (RCT’s) waarin patiënten met radiale shockwavetherapie behandeld werden aan niet-calcifiërende tendinopathieën. Geïncludeerd werden artikelen die patiënten beschreven met tendinopathie aan de plantaire fascia, achillespees, m. quadricepspees, laterale epicondyl van de humerus of rotator-cuffmusculatuur. De gevonden literatuur diende Engelstalig te zijn en na februari 2008 te zijn gepubliceerd. De methodologische kwaliteit van de gevonden artikelen werd beoordeeld middels de PEDroschaal, waarbij een minimale score van 6 werd gehanteerd als inclusiecriterium. Met deze beoordeling kon middels de best-evidencemethode van Van Peppen, et al. het gevonden bewijs gewogen worden. Acht RCT’s werden gevonden, waarvan de PEDroscore varieerde van 6 tot 9, met een gemiddelde score van 7,6. Middels de best-evidencesynthese werd sterk bewijs gevonden voor het positieve effect van radiale shockwavetherapie op pijn bij fasciitis plantaris, maar het bewijs voor dit effect bij achillespeestendinopathie bleef beperkt. Voor de effecten op pijnvermindering bij rotatorcufftendinopathie en epicondylitis lateralis is onvoldoende bewijs gevonden. Daarom wordt (para)medici aangeraden terughoudend te zijn met het gebruik van radiale shockwavetherapie bij epicondylitis lateralis en niet-calcifiërende tendinopathie van de rotator cuff. Wel kan deze therapie als veilige en verdraagzame behandeloptie worden ingezet bij achillespeestendinopathie en fasciitis plantaris.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk