De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vallen, van geval tot geval : valpreventie bij cliënten met een verstandelijke beperking in een instelling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vallen, van geval tot geval : valpreventie bij cliënten met een verstandelijke beperking in een instelling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met de hier gepresenteerde richtlijn: “Valpreventie bij cliënten met een verstandelijke beperking in een instelling” wordt getracht een oplossing te vinden voor het complexe probleem vallen in de instelling voor cliënten met een verstandelijke beperking.
Vallen kan leiden tot psychische schade zoals angst en lichamelijke schade zoals verwondingen en fracturen. Niet alleen de kwaliteit van leven wordt daardoor ernstig bedreigd maar tevens worden veel onnodige kosten gemaakt zoals medische zorg en extra inzet van personeel.
Twee vraagstellingen stonden centraal. Omdat er niet of nauwelijks
wetenschappelijke gegevens bekend zijn over vallen bij deze specifieke cliënten groep is de volgende Best Practice vraag geformuleerd:
1. In hoeverre is de CBO richtlijn ‘Preventie van valincidenten bij ouderen’ (NVKG, 2004) van toepassing op de (oudere) cliënt met een verstandelijke beperking in een instelling?
Omdat er geen bestaand instrument voor valrisico-evaluatie bestaat voor deze doelgroep is een tweede vraag geformuleerd.
2. Is het mogelijk om door middel van een samenvoeging van gegevens een instrument te ontwerpen voor valrisico-evaluatie voor cliënten met een verstandelijke beperking in een instelling?
In het eerste hoofdstuk word het aantal valincidenten, de omstandigheden en gevolgen van een val uiteengezet. Hierbij worden gegevens vermeld uit de literatuur en gegevens die zijn verzameld uit onderzoek in de FOBO meldingen van het jaar 2005 met betrekking tot valincidenten binnen Reinaerde.
Vervolgens wordt een vergelijking gemaakt tussen de doelgroep van de CBO richtlijn (NVKG, 2004) met cliënten met een verstandelijke beperking met betrekking tot de kenmerken en de risico indicatoren voor valincidenten. Daarvoor is onder andere een analyse gemaakt van de FOBO meldingen van valincidenten van het jaar 2005.
Aan de hand van de aanbevelingen uit de richtlijn“ preventie van valincidenten bij ouderen” (NVKG, 2004) zijn de interventies voor vallen geanalyseerd op de toepasbaarheid voor de (oudere) cliënt met verstandelijke beperking en voorgelegd aan professionals binnen de instelling ter beoordeling.
3
Deze gegevens hebben geleid tot een concept richtlijn valpreventie voor cliënten met een verstandelijke beperking in een instelling. De concept versie moet worden getoetst in de praktijk alvorens deze instellingsbreed zal worden geïmplementeerd.
Door samenvoeging van gegevens is een instrument ontworpen voor risicovalevaluatie voor cliënten met een verstandelijke beperking in een instelling. Ook dit instrument zal verder worden getoetst alvorens instellingsbreed geïmplementeerd.
Als laatste is een plan beschreven voor implementatie van de aanbevelingen in de praktijk.
De titel van deze richtlijn ‘Vallen, van geval tot geval’ is gekozen omdat hierin de complexiteit van het probleem naar voren komt. Het geval vallen omvat ten eerste het probleem vallen op zich wat zich uit in de grote aantallen cliënten die gevallen zijn,. Het tweede geval is het incident op zichzelf. Ook impliceert het geheel, van
geval tot geval, het belang van de benadering van vallen voor de individuele cliënt.
Uit deze richtlijn zal blijken dat valpreventie er voor iedere cliënt anders uit zal zien.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingVerpleegkundige Studies
Jaar2006
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk