De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem bij nieuwe contractvormen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteitsmanagementsysteem

Verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem bij nieuwe contractvormen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag in de bouwwereld is in de afgelopen jaren veranderd, waardoor de focus van een aannemer is uitgebreid van alleen projectuitvoering naar een combinatie van projectontwikkeling en -uitvoering. Het huidige kwaliteitsmanagementsysteem van het aannemersbedrijf J.P. van Eesteren te Gouda is voornamelijk gericht op de uitvoerende fase. Het ontbreken van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de ontwerpfase zorgt voor enige onduidelijkheid bij de mensen die betrokken zijn in deze fase, voornamelijk over de functie-invullingen, verantwoordelijkheden, procedures en op te leveren producten.

Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de ontwerpfase van projecten bij J.P. van Eesteren om te zorgen voor een betere organisatie. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan het kwaliteitsmanagementsysteem bij J.P. van Eesteren ingericht worden voor de ontwerpfase van projecten met nieuwe contractvormen, conform de eisen vanuit het bedrijf?

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een literatuuronderzoek uitgevoerd waarbij het proces in de ontwerpfase is onderzocht en de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem zoals gesteld in de NEN-EN ISO9001:2015 zijn geanalyseerd. Vervolgens zijn de wensen voor het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem voor de ontwerpfase in kaart gebracht aan de hand van een kwalitatief onderzoek binnen de organisatie. Uit de resultaten bleek dat een eenduidige manier van documenteren binnen de organisatie erg belangrijk is. Om dit te realiseren zijn standaarddocumenten gemaakt, welke invulling geven aan het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem.

Op basis hiervan wordt aanbevolen om deze standaarddocumenten te implementeren in het huidige kwaliteitsmanagementsysteem. Voor een optimale bijdrage van de standaarddocumenten aan de organisatie is de implementatie hiervan erg belangrijk. Het advies is dan ook om hier veel tijd en aandacht aan te besteden. Dit kan bijvoorbeeld door een presentatie te organiseren waarbij het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem geïntroduceerd en nader toegelicht kan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
PartnerJ.P. van Eesteren
Datum2017-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk