De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hartrevalidatie : een nieuwe start van een lang en gelukkig leven?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hartrevalidatie : een nieuwe start van een lang en gelukkig leven?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond Hart- en vaatziekte is een veelvoorkomende aandoening. Het krijgen van
hartinfarct of hartfalen heeft zowel lichamelijk als geestelijk grote consequenties voor
patiënt. Hartrevalidatie is een veel toegepaste therapie na een cardiologische gebeurtenis.
Doelstelling Het doel van dit artikel is om inzicht te krijgen in de effecten
hartrevalidatie na een cardiologische gebeurtenis. Bekeken wordt of hartrevalidatie al
niet een positief effect heeft op zowel de levensverwachting als de Quality of Life. Hieruit
volgt de vraagstelling: Heeft hartrevalidatie invloed op de levensverwachting en de Quality
of Life bij hartpatiënten?
Methode Er is gezocht in de medische bibliotheek van het Universitair Medisch Centrum
Utrecht en in verschillende elektronische databanken, zoals PEDro, Pubmed en Science
Direct.
Resultaten Aan de hand van de gebruikte bronnen blijkt dat hartrevalidatie de kans op
recidief verkleint en de mortaliteit doet afnemen. De fysieke conditie van de patiënt neemt
toe en daarmee ook de Quality of Life. Daarnaast heeft hartrevalidatie ook effect op gebied
van psychisch welzijn. Mensen met depressie en of psychische stress hebben baat
hartrevalidatie. Er is een reductie van de psychische klachten. De Quality of Life neemt
in dit opzicht toe.
Conclusie Er kan gesteld worden dat hartrevalidatie een positieve invloed heeft
levensverwachting en de Quality of Life bij hartpatiënten. De levensverwachting
verlengd en de Quality of Life wordt verbeterd.
Trefwoorden cardiac rehabilitation, exercise therapy, Quality of Life, effect, heart failure,
myocardial infarction, psychological distress, exercise capacity.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk