De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sponsors gezocht!

Hoe krijgt het evenement Koninginnedag Soest meer sponsoring?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sponsors gezocht!

Hoe krijgt het evenement Koninginnedag Soest meer sponsoring?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het verslag van het onderzoek naar sponsoring voor 2njoy. Er is mij gevraagd om onderzoek te doen naar de sponsoring van het Koninginnedag festijn, en 2njoy zou graag zien dat er in de toekomst meer bedrijven dit evenement willen sponsoren. Ik heb de volgende hoofdvraag als leidraad voor mijn advies gehanteerd: 'Hoe kan 2njoy meer sponsoren krijgen voor het Koninginnedag festijn?' Ik ben begonnen met een onderzoek naar de bezoekers van het Koninginnedagfestijn. Ik heb dit onderzocht aan de hand van een enquête, deze heb ik afgenomen onder de bezoekers tijdens het Koninginnedag festijn. Hieruit is gebleken dat het merendeel van de bezoekers valt in de leeftijdscategorie van 20-25 jaar en dat deze groep mensen vrijwel allemaal woonachtig zijn in Soest. Het merendeel van de bezoekers geeft het meeste geld uit aan kleding, cosmetica en ander spullen die dienen voor uiterlijke verzorging. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat er onder de bezoekers veel gebruik wordt gemaakt van social media en dat ze vrijwel allemaal in het bezit zijn van een smartphone. Uit mijn vooranalyse werd duidelijk dat sponsoring het meest effectief is wanneer het aansluit op de bezoeker. In de huidige situatie is dit (nog) niet het geval. De sponsoren zijn nu voornamelijk bouwbedrijven, schilderbedrijven, schoonmaakbedrijven en accountantbureaus. Aan de hand van mijn onderzoek naar de bezoekers van het Konninginnedagfestijn heb ik een nieuwe passende groep sponsoren in kaart gebracht, die op het bezoekersprofiel aansluiten. Daarnaast heb ik ook gekeken naar sponsoren uit de omgeving van Soest, aangezien hier het evenement plaats vindt. Onderstaand een overzicht van de sponsoren afgestemd op het bezoekersprofiel. Vervolgens heb ik gekeken naar de meest kansrijke strategie hoe 2njoy sponsoren kan binnen halen. Uit mijn literatuuronderzoek kwam naar voren dat het belangrijk is om de potentiële sponsoren persoonlijk te benaderen en om passende sponsorpaketten op te stellen. Een passend sponsorpakket betekent dat er voor elke sponsor een aanbod is met verschillende tegenprestaties. Ook kwam ik er achter dat het belangrijk is om voorafgaand aan de sponsorwerving een duidelijk sponsor plan te maken. Een sponsorplan waarin staat vermeld wat het evenement inhoud, wat 2njoy de sponsor te bieden heeft, wat voor budget er nodig is en wat dit evenement zo speciaal maakt. Niet alleen het voortraject is belangrijk maar ook het na-traject is belangrijk, je gaat samen met de sponsor in gesprek en bespreekt de volgende aspecten met elkaar: Is het gelopen zoals afgesproken en Is de sponsor tevreden? Is er eventueel zicht op een verdere samenwerking? Zijn er tekortkomingen, zo ja hoe kunnen die opgelost worden? Dit bespreek je allemaal in een evaluatie gesprek met de sponsor, dit is belangrijk voor als je volgend jaar weer op de steun van de sponsoren wilt rekenen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatie Eventmanagement
AfdelingCommunicatie
Partners2njoy
Datum2013-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk