De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

DIAGNOSE: Femoroacetabulair Impingement

Rechten: Alle rechten voorbehouden

DIAGNOSE: Femoroacetabulair Impingement

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SAMENVATTING
Achtergrond:
Femoroacetabulair impingement, kortweg FAI, ontstaat wanneer er een frequent abnormaal contact is tussen het
proximale deel van het femur (de kop van het heupgewricht) en het acetabulum (de kom). Dit kan komen door extra botgroei op het femur (CAM-type FAI) of op het acetabulum (PINCER-type FAI). Op den duur kan dit zorgen voor secundair progressief letsel van het heupkraakbeen en het labrum zelf en vervolgens ook vroegtijdige artrose.
Doel:
Beoordelen of de FADIR- en FABER-test betrouwbaar zijn voor het stellen van de diagnose 'femoroacetabulair impingement'.
Onderzoeksvraagstelling:
Wat is de sensitiviteit, specificiteit, positieve likelihood ratio en negatieve likelihood ratio voor de FADIR/anterior impingement-test en FABER/Patrick's-test met betrekking tot de diagnose 'femoroacetabulair impingement'?
Methode:
Er wordt aan de hand van in- en exclusiecriteria naar literatuur gezocht op PubMed en Cochrane die betrekking hebben op de bruikbaarheid van de FADIR- en FABER-test in een onderzoek naar femoroacetabulair impingement. Van de geselecteerde studies worden de literatuurlijsten gescreend op extra relevante artikelen en zullen de uiteindelijke geïncludeerde artikelen worden gescoord aan de hand van de indeling van het CBO en QUADAS.
Resultaten:
De FADIR-test heeft een gemiddelde sensitiviteit van 61.25% (σ ≈ 29.99) voor de diagnose FAI en een gemiddelde specificiteit van 73.65% (σ ≈ 23.45). De gemiddelde positieve likelihood ratio is 0.62 (σ ≈ 8.70) en negatieve likelihood ratio 0.74 (σ ≈ 0.16). De FABER-test heeft een gemiddelde sensitiviteit van 83% (σ ≈ 19.80) voor het diagnosticeren van een FAI.
Conclusie:
Er is teveel tegenstrijdig bewijs om de FADIR-test te gebruiken bij het diagnosticeren van een femoroacetabulair impingement. Er is voldoende bewijs om te concluderen dat de FADIR-test te gebruiken is bij het diagnosticeren van een labrumletsel. Er is onvoldoende bewijs dat de FABER-test gebruikt kan worden voor het diagnosticeren van een femoroacetabulair impingement. Er is tegenstrijdig bewijs om de FABER-test te gebruiken bij het diagnosticeren van een labrumletsel.
Zoektermen:
'femoroacetabular impingement', 'FAI', 'tests', 'hip impingement',
'acetabular labral laesion', 'physical examination', 'cam hip', 'FAI test'
ABSTRACT
Background:
Femoroacetabular impingement, FAI, is cause by an excessive contact between the proximal part of the femur (the ball of the hip joint) and the acetabulum (the socket). This is caused by extra bone tissue on the femur (CAM-type FAI) or on the acetabulum (PINCER-type FAI). This can lead to articular cartilage disease, labral abnormalities and progressive secondary osteoarthritis.
Objective:
To judge if the FADIR- and FABER-test are reliable when used to diagnose a patient with 'femoroacetabular impingement'.
Research question:
What is the sensitivity, specificity, positive likelihood ratio and negative likelihood ratio of the FADIR/anterior impingement-test and FABER/Patrick's-test when it comes to diagnosing a 'femoroacetabular impingement'?
Method:
A search for literature will be done on PubMed and Cochrane based on the in- and exclusion criteria. They have to discuss the use of the FADIR- and FABER-test on patients with femoroacetabular impingement. The sources of the selected studies are screened for extra articles and the included articles will be scored based on the CBO- and QUADAS checklist.
Results:
The FADIR-test has an average sensitivity of 61.25% (σ ≈ 29.99) when diagnosing FAI and an average specificity of 73.65% (σ ≈ 23.45). The average positive likelihood ratio is 0.62 (σ ≈ 8.70) and the average negative likelihood ratio is 0.74 (σ ≈ 0.16). The FABER-test shows an average sensitivity of 83% (σ ≈ 19.80) when diagnosing FAI.
Conclusion:
There is contradicting evidence to use the FADIR-test when diagnosing femoroacetabular impingement. There is enough evidence to conclude that the FADIR-test can be used when diagnosing a labral laesion. There is a lack of evidence to use the FABER-test when diagnosing femoroacetabular impingement. There is contradicting evidence to use the FABER-test when diagnosing a labral laesion.
Key words:
'femoroacetabular impingement', 'FAI', 'tests', 'hip impingement',
'acetabular labral laesion', 'physical examination', 'cam hip', 'FAI test'

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk