De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omega-3 en de mondgezondheid

Een systematisch literatuuronderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Omega-3 en de mondgezondheid

Een systematisch literatuuronderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Een adequate en evenwichtige inname van Omega-3 meervoudige onverzadigde vetzuren (MOV’s) blijkt van belang en gunstig te zijn voor bescherming tegen inflammatie, chronische en metabole ziekten. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van kennis en inzicht over de invloed van Omega-3 op de mondgezondheid van volwassenen zodat er evidence-based informatie gegeven kan worden aan (mondzorg)professionals en patiënten.
Methode: Voor dit systematisch literatuuronderzoek is er aan de hand van zoekstrings gezocht naar wetenschappelijke literatuur in de databanken PubMed (MEDLINE) en Dentistry & Oral Science. Randomized controlled trials, controlled clinical trials, cohort studies, cross-sectionele studies en case studies werden geïncludeerd. De inclusiecriteria met betrekking tot de patiëntenpopulatie omvatte 18 jaar en ouder, inname van Omega-3 en/of Omega-6 vetzuren via voedsel of supplementen en de aanwezigheid van ziekten van harde en/of zachte weefsels in de mond. De studies werden door de onderzoekers onafhankelijk van elkaar gescreend op basis van titel en abstract en ten slotte full-text. De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies werd beoordeeld met de beoordelingsformulieren van het Joanna Briggs Institute en is er een mate van bewijs aan de studies toegewezen. Aansluitend vond inhoudelijke beoordeling van de artikelen plaats, werden conclusies getrokken en aanbevelingen voor de beroepsgroep opgesteld.
Resultaat: Er zijn 12 studies geïncludeerd waarvan zeven cross-sectionele studies (mate van bewijs C) en vijf randomized controlled trials (mate van bewijs A2 en B). Een Omega-3 rijk dieet bleek geassocieerd met een verminderd risico op parodontitis (bij docosahexaeenzuur (DHA): OR= 0.78 (95% BI 0.61-1.00) en bij eicosapentaeenzuur (EPA): OR= 0.85 (95% BI 0.67-1.08)) en de inname van de vetzuren DHA en EPA werd geassocieerd met verminderde pocketdiepte na scalen en rootplanen bij niet-rokers met chronische gegeneraliseerde parodontitis (P= <0.05). Uit één randomized controlled trial bleek dat aanvullende Omega-3 supplementen met scalen en rootplanen significant grotere reductie van de gingivale index en pocketdiepte gaf, en meer aanhechtingswinst genereerde (allen P= <0.01). Verder bleek dat de concentraties aan diverse Omega-3 en Omega-6 vetzuren hoger waren bij patiënten met agressieve parodontitis in vergelijking met gezonde patiënten.
Verder bleek dat Omega-3 bij orale submuceuze fibrose het branderige gevoel in de mond reduceerde (P= 0.005) en dat bij een voeding rijk aan Omega-3 vetzuren het aantal cariës afneemt (P= <0.05).
Conclusie: Er zijn aanwijzingen dat een voeding rijk aan Omega-3 vetzuren de kans op cariës en een branderig gevoel bij orale submuceuze fibrose verkleint. Er zijn ook aanwijzingen dat specifieke vetzuren van de Omega-3 familie effectief zijn bij parodontitis, maar meer en beter onderzoek is nodig naar de dosering en de diverse vetzuren van de Omega-3 familie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMondzorgkunde
PartnersHogeschool Utrecht
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk