De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleiding uit AWBZ naar WMO: wetsvoorstel Wmo decentralisatie begeleiding : welke gevolgen zal de verwachte invoering van dit wetsvoorstel hebben voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begeleiding uit AWBZ naar WMO: wetsvoorstel Wmo decentralisatie begeleiding : welke gevolgen zal de verwachte invoering van dit wetsvoorstel hebben voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de langdurige zorg toekomst bestendig en betaalbaar te krijgen, heeft demissionair staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten een wetsvoorstel ingediend, waardoor de begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld wordt naar de Wmo. Op deze manier wil ze de begeleiding dichter bij de burger organiseren, waardoor het effectiever en meer op maat ingezet kan worden. Het was de bedoeling dat dit wetsvoorstel, kortweg de decentralisatiemaatregel, per 1 januari 2013 van kracht zou worden. Door de val van het kabinet gaat dit,naar alle waarschijnlijkheid, niet meer lukken. Na het meireces wordt besloten of het wetsvoorstel op korte termijn nog wordt behandeld, of dat het controversieel wordt verklaard, waardoor het pas na de verkiezingen zal worden behandeld. Het gaat in het wetsvoorstel om de extramurale begeleiding van mensen met een beperking in het algemeen. In mijn afstudeeropdracht heb ik mij gericht op een deel van deze doelgroep, de mensen met een verstandelijke beperking. Extramurale begeleiding is begeleiding van mensen, die zelfstandig wonen en thuis ambulante begeleiding krijgen. Ik ben ambulant begeleider bij Humanitas-DMH, locatie Harderwijk. De begeleiding die deze cliënten krijgen, valt onder de decentralisatiemaatregel. Zij zullen, als de maatregel ingevoerd gaat worden, voor hun begeleiding onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Met mijn onderzoek wil ik duidelijk krijgen wat de gevolgen zijn van de mogelijke invoering van de
decentralisatiemaatregel voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en hoe Humanitas-DMH als zorgaanbieder zich kan voorbereiden op deze verandering.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingIvR Sociaal Juridische Dienstverlening
AfdelingRecht
PartnerHumanitas-DMH
Datum2012-05-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk