De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

PR-Events effectief?!

LVB Networks. Redactionele communicatie

Rechten:

PR-Events effectief?!

LVB Networks. Redactionele communicatie

Rechten:

Samenvatting

Public Relations (PR) is de manier om het imago van een organisatie positief te beïnvloeden. Door de positieve berichten in de media gaan interne en externe betrokkenen hun beeld van de organisatie aanpassen.
Het op zoek gaan naar nieuwswaarde bij een organisatie is niet de enige manier om PR te bedrijven. Een andere wijze is door middel van het organiseren van PR-Events, deze originele, unieke acties kunnen op een goede manier resulteren in media-aandacht. Het bureau LVB Networks levert deze dienst ook, onder de naam Event PR. Vorig jaar is dit opgezet om aan de behoeften van de klanten te voldoen. Ook is Event PR ontwikkeld om meer mogelijkheden van PR te kunnen bieden. Event PR is tevens geschikt voor organisaties die niet over veel nieuwswaardige aspecten beschikken, zoals winkels en fabrikanten. In dit rapport wordt de dienst Event PR van LVB Networks onder de loep genomen. Dit betreft voornamelijk de effectiviteit van de PR-Events en op welke manier het best invulling kan worden gegeven aan deze dienst. De hoofdvraag van het onderzoek is dan ook: 'Wat is de effectiviteit van de dienst Event PR voor LVB Networks en hoe kan daar invulling aan gegeven worden?' Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van deskresearch en zijn er verschillende interne en externe interviews afgenomen. Om antwoord te geven op diverse vraagstukken, zoals de externe omgeving van LVB Networks en de te volgen strategie is er inzage geweest in verschillende literatuur. LVB Networks doet op dit moment geen aparte acquisitie voor de dienst Event PR. Het gaat bij hen vooral om de huidige klanten de dienst aan te bieden, ook om hiermee de benodigde ervaring op te doen. De PR-adviseurs van LVB Networks zijn nog niet goed op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van PR-Events, daarom wordt het ook in minimale mate aangeboden aan de huidige klanten. Hier zal verandering in moeten komen, bijvoorbeeld door het organiseren van een informatiebijeenkomst voor de PR-adviseurs. Er zijn diverse omgevingsfactoren die kunnen helpen bij het succes van de dienst PR bij LVB Networks. Zo is de huidige economische crisis een goede kans om nieuwe klanten te winnen. Veel bedrijven bezuinigen op dure advertentiecampagnes, waar PR een goedkoper alternatief voor is. Ook ligt er een kans bij de nieuwe (social) media. Door middel van het inzetten van deze verschillende middelen kan LVB Networks meegaan met de ontwikkelingen op het gebied van de media. Allereerst zal de interne communicatie verbeterd moeten worden. Er moet een briefing plaatsvinden over wat deze dienst inhoud en wat deze kan betekenen voor de klant en voor LVB Networks. Zodat meer adviseurs deze dienst op een goede manier kunnen adviseren.
Tevens is aan te raden iemand in dienst te nemen die gespecialiseerd is in het organiseren van PR-Events. Ook is het mogelijk om één van de adviseurs om te scholen en zich volledig te laten concentreren op de dienst Event PR. Hier zal dan ook acquisitie een rol bij gaan spelen. Als hier de financiële middelen niet voor aanwezig zijn kan het creatieve deel, het verzinnen van de actie en de uitvoering, ook worden uitbesteed. Bij het verzinnen van een goed PR-Event is het belangrijk om dichtbij de doelen en doelstellingen te blijven van de klant. Het blijft lastig om een prijs te bepalen die richting klant moet of er nu een uitbesteding plaatsvindt of niet. Na de nodige ervaring zal dit makkelijker zijn. Doordat LVB Networks gespecialiseerd is in het maken en het verspreiden van nieuws, is er onderzoek gedaan naar mogelijk een andere manier. Het fotopersbureau WFA maakt op uitnodiging foto‟s van diverse acties, deze worden vervolgens verspreid via een netwerk waar verschillende media hun informatie en fotomateriaal vanaf halen. Het is aan te raden om, een jaar na het aangenomen advies, de resultaten van de georganiseerde PR-Events te evalueren. De werkwijze van de adviseurs is hierbij het belangrijkste onderdeel. Na deze tijd kan er gekeken worden of de dienst Event PR moet blijven zoals die op dat moment aanwezig is, of dat er andere manieren beter zijn. Er kan bij deze evaluatie ook worden geconcludeerd dat de dienst niet rendabel is voor LVB Networks en dat deze moet worden afgestoten en in andere diensten moet worden geïnvesteerd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersLVB Networks. Redactionele Communicatie
Datum2010-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk