De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Standaardisatie van ondergrondse parkeergarages

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Standaardisatie van ondergrondse parkeergarages

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Samenvatting

Eén van de kernactiviteiten van Dura Vermeer Beton- en Waterbouw(DVBW) is het bouwen van
ondergrondse parkeergarages (OPG’s). Om sneller keuzes met betrekking tot de technische
oplossing te kunnen maken in de tenderfase is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
In hoeverre is een raamwerk te realiseren als hulp in de tenderfase voor OPG’s?
Het doel van dit raamwerk is het inzichtelijk maken van de gemeenschappelijke delers bij OPG’s, de
generieke variabelen en in welke mate de techniek een rol speelt. Om deze variabelen te vinden is
gebruik gemaakt van de vakbladen Geotechniek en Cement. Ook is de zwevende kennis die binnen
DVBW is, geraadpleegd door middel van interviews. Het stroomschema dat het eindproduct is van dit
onderzoek is tot stand gekomen door de vakbladen en interviews te vergelijken. Tijdens dit
onderzoek zijn de volgende OPG’s gebruikt om te vergelijken: OPG Lammermarkt en OPG
Garenmarkt te leiden, OPG Kistdam te Amsterdam, OPG Cornerstone te Rotterdam en OPG
Tournooiveld te Den Haag. Deze OPG’s zijn gekozen omdat deze actueel zijn voor DVBW op het
moment van schrijven.
Om de gemeenschappelijke deler te vinden is het eerst zaak te definiëren wat een OPG precies is.
Een OPG is een ondergrondse ruimte waar motorvoertuigen gestald kunnen worden. Voor het stallen
zijn verschillende type gebruikers te onderscheiden. Dit zijn spitsuurgebruikers, winkelend publiek,
mensen die boodschappen doen, personeel en bewoners. Alleen voor de boodschappengarage
mogen de parkeervloeren niet schuin zijn. Hierdoor is dit de enige garage die door het
gebruikerstype wordt beïnvloed op zijn vorm. Een ronde vorm is hierdoor uitgesloten.
Bij een OPG zijn vijf hoofdonderdelen te onderscheiden, de wanden, de vloer naar de bodem, de
tussenvloeren, het dak en de in- en uitrit. Tijdens de tender zijn de wanden en de vloer naar de
bodem het meest cruciaal. Bij de wanden is het zaak een uitvoeringsmethode te kiezen die de risico’s
voor de omgeving acceptabel houdt. Een damwand is geschikt op het moment dat er wat vervorming
mag zijn van het maaiveld. Een diepwand en een soilmix wand zijn stijver en dus meer geschikt in een
oud-stedelijke omgeving. Bij de vloer naar de bodem kan gebruik worden gemaakt van een
natuurlijke kleilaag en als deze niet volstaat kan hier onderwaterbeton met eventueel trekankers
worden toegepast. In een vierkante bouwkuip wordt de OWB vloer langs de naden waterkerend door
de stempelwerking. In een ronde kuip gaat dit niet op en zijn er aanvullende maatregelen nodig.
Bij de uitvoering van een OPG is het zaak rekening te houden met de wens van de opdrachtgever.
Veelal geeft de omgeving de doorslag tot gunning. Manieren om overlast te verminderen zijn het
verminderen van transport en het beperken van geluidshinder. Prefab is hier een hulpmanier voor.
Wanneer er geen verlaging van de grondwaterstand mag plaatsvinden, dan moet er tijdens de
uitvoering extra zorg voor worden gedragen dat de bouwkuip waterdicht is.
In het stroomschema worden de keuzes op het gebied en de wand gemaakt aan de hand van de
aspecten bodemopbouw en omgeving. Dit is gevalideerd aan de hand van een testcase in Delft.
Doordat de testcase een eerste indicatie van het ontwerp heeft gegeven kan worden gesteld dat het
stroomschema werkt om een grof ontwerp te maken. Het te realiseren raamwerk als hulp voor de
tenderfase levert een vroeg ruw ontwerp van een OPG op.
Voor de tenderfase is een stroomschema ontwikkeld voor ondergrondse parkeergarages, dat de gemeenschappelijke delers en projectspecifieke variabelen langs loopt en behandeld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersDura Vermeer Beton- en Waterbouw (DVBW)
Datum2015-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk