De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

R@sto

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als afsluiting van mijn studie Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht heb ik tussen september 2006 en januari 2007 mijn afstudeerstage afgerond. Deze afstudeerstage heeft plaats gevonden bij het R@sto te Leiden. Het R@sto is een stichting van het ROC (Regionaal Opleidings Centrum) Leiden die stagiaires de mogelijkheid geeft om ervaring op te doen in de ICT door middel van het uitvoeren van ICT projecten. Het R@sto heeft mij dan ook de mogelijkheid geboden om mijn afstudeerstage bij hun te doorlopen. De opdracht bestond uit het implementeren van een netwerk en het doen van onderzoek naar de mogelijkheden tot het gebruik van Open Source software binnen het R@sto en hun projecten. In het begin van mijn stage heb ik bij het R@sto een netwerk voorbereid en geïmplementeerd. Hoewel ze hier tevreden over waren, hadden ze twijfels over het voortzetten van het huidige netwerk. De reden is dat ze twijfelen omdat R@sto nieuwe projecten wil opstarten en die zijn niet mogelijk bij het huidige netwerk systeem. Dat betekend dat ze of die projecten moeten laten schieten of dat ze moeten gaan rond kijken voor andere mogelijkheden. Hiermee kom ik tot de essentie van dit onderzoek wat de de volgende centrale probleemstelling oplevert:

Afhankelijkheid van het ROC Leiden beperkt het R@sto in het uitvoeren van haar projecten en verwezenlijken van haar ambities.

In dit onderzoek zal door middel van een aantal vragen een antwoord gezocht worden op de probleemstelling. Zo zal er onderzocht worden naar de eisen die het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) stelt aan een netwerk en of Open Source software kan voldoen aan deze eisen. Als Open Source kan voldoen aan de eisen van een netwerk voor het MKB dan is de volgende stap om te kijken hoe de software vervolgens geïmplementeerd kan worden en hoe een eventueel migratietraject aangepakt zal moeten worden. Daarna wordt nog gekeken waarom Open Source software met als zijn voordelen nog niet breed geaccepteerd is binnen het MKB. De scriptie zal in hoofdstuk 1 het R@sto onder de loep nemen door middel van een bedrijfsanalyse. Daarna zal in hoofdstuk 2 de omschrijving van de probleemstelling worden uitgevoerd met daarnaast ook de afkadering van de afstudeeropdracht. In hoofdstuk 3 zal begonnen worden met het daadwerkelijke inhoudelijke onderzoek door een keuze te maken tussen de verschillende softwarepakketten die het netwerk dient te bevatten. Hoofdstuk 4 zal dieper in gaan op de keuze tussen Open en Closed Source software en hoe deze gecombineerd kunnen worden binnen een netwerk. Om ook het kostenaspect mee te nemen wordt er in hoofdstuk 4 ook ingegaan op de TCO (Total Cost of Ownership) van software. Het hoofdstuk wordt afgerond met een afweging en vergelijking tussen manieren om een client/server netwerk te migreren naar een nieuwe situatie. Voor de volledigheid zal in hoofdstuk 5 een roadmap worden aangeboden waarmee een migratie naar Open Source software soepel uitgevoerd kan worden. De scriptie wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 zal ik een evaluatie van mijn afstudeerstage doen. Om de vele afkortingen die voorkomen in dit verslag is in bijlage 1 afkortingenlijst opgenomen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingInformatica
AfdelingICT
PartnersR@sto
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk