De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van de Nd:YAG laser 1064 nm bij atrofische acne littekens

een beschrijvend literatuuronderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van de Nd:YAG laser 1064 nm bij atrofische acne littekens

een beschrijvend literatuuronderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling
Binnen de huidtherapie bestaat onduidelijkheid over de effectiviteit van de non-ablatieve Nd:YAG laser op 1064 nanometer bij atrofische littekens ten gevolge van acne.
Vraagstelling
Wat is volgens de wetenschappelijke literatuur het effect van de laser op littekens ten gevolge van acne in het gelaat?
Doelstelling
Het doel van dit onderzoeksrapport is te beschrijven wat het effect is van de Nd:YAG laser op 1064 nanometer bij atrofische littekens ten gevolge van acne. Het onderzoeksrapport heeft tevens als doel informatie te verschaffen aan de beroepsgroep.
Materiaal en Methode
Dit onderzoeksrapport is een beschrijvend literatuuronderzoek, met als basis wetenschappelijke literatuur welke is verkregen via diverse databanken. De literatuur is gezocht aan de hand van specifieke in en exclusie criteria.
Resultaten
De resultaten zijn beschreven aan de hand van 3 randomized controlled trials en 2 controlled trials. De randomized controlled trials maken een vergelijking van de Nd:YAG 1064 nm laser met een ander type laser.
Discussie
De heterogeniteit van de geïncludeerde studies maakt een vergelijking lastig. Het is niet mogelijk een eenduidig antwoord te geven op de onderzoeksvraag vanwege de mogelijke bias en de aanwezigheid van confounding factoren. Desondanks wijzen de meeste studies in de richting van een positief effect van de Nd:YAG 1064 nm laser, alhoewel het verschil met een andere laser vaak niet significant is aangetoond. Het is noodzakelijk meer onderzoek te doen met een hoge methodologische kwaliteit.
Conclusie
De Nd:YAG 1064nm lijkt effectief bij het behandelen van atrofische acne littekens.
De dieper gelegen littekens zoals de icepick lijken minder goed te reageren op de Nd:YAG 1064 nm laser.

Problem thesis
Within the skin therapy, there is an uncertainty of the effectiveness of the non-ablative Nd:YAG laser at 1064 nanometers on atrophic scars caused by acne.
Research question
What is the effectiveness of laser therapy on facial post- acne scars according to caused scientific literature?
Objective
The purpose of this report is to describe the effect of the Nd:YAG laser at 1064 nm on atrophic scars caused by acne. The research aims to provide information to the profession.
Method of research
This research is a descriptive literature, based on scientific literature which is obtained through various databases. The literature has been selected with specific terms of inclusion and exclusion criteria.
Results
We found 3 relevant randomized controlled trials and 2 controlled trials. The randomized controlled clinical trials compared Nd:YAG 1064 nm with various other lasers.
Discussion
The heterogeneity of the included studies made comparison difficult. It's not possible to give a complete answer to the research question because of the possibility of bias and confounding factors. It is necessary to perform more scientific research with high level of methodology.
Conclusion
Nd:YAG laser 1064 nm seems to be effective on the treatment of atrophic acne scars.
The Nd:YAG laser 1064 nm seems to be less effective on the treatment of the more deeper scars like the icepick.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHuidtherapie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk