De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Conservatief versus operatief behandelbeleid na voorste kruisband ruptuur bij patie nten boven de 40 jaar : wat is het effect van een conservatief behandelbeleid in vergelijking met een operatief behandelbeleid op het gebied van functie in het algemeen da

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Conservatief versus operatief behandelbeleid na voorste kruisband ruptuur bij patie nten boven de 40 jaar : wat is het effect van een conservatief behandelbeleid in vergelijking met een operatief behandelbeleid op het gebied van functie in het algemeen da

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: in de fysiotherapie praktijk komt het regelmatig voor dat patiënten boven de 40 jaar met een voorste kruisband ruptuur een keuze voorgelegd krijgen aan welk behandelbeleid zij de voorkeur geven: opereren of niet opereren. Er blijkt geen duidelijke richtlijn beschikbaar te zijn voor deze behandelbeleidskeuze.
Vraagstelling: wat is het effect van een conservatief behandelbeleid in vergelijking met een operatief behandelbeleid op het gebied van functie in het algemeen dagelijks leven bij een volledige voorste kruisband ruptuur (VKB ruptuur) bij patiënten boven de 40 jaar?
Methode: door middel van een literatuurstudie in PubMed en Google Scholar is gezocht naar literatuur met betrekking tot een operatief en/of conservatief behandelbeleid na een VKB ruptuur. De methodologische eigenschappen zijn beoordeeld via de lijsten van Cochrane. De zoektermen die gebruikt zijn: anterior cruciate ligament; ACL; rupture; operative; surgical; non-operative; conservative; middle-aged; forty.
Resultaten: er zijn zes studies over een operatief behandelbeleid geïncludeerd, twee studies over een conservatief behandelbeleid en één studie omvat zowel operatief als conservatief behandelbeleid. De variatie in hoeveelheid proefpersonen, follow up tijd en invulling van de interventies is groot. Dat maakt de uitkomst van de vergelijking helaas minder betrouwbaar.
De resultaten van een operatief behandelbeleid zijn op het gebied van functie niveau over het algemeen gunstiger.
Conclusie: beide behandelbeleidskeuzes geven een verbetering op het gebied van functieniveau, maar de operatieve behandeling lijkt uiteindelijk meer effectief.

Background: in the daily physiotherapy practice there are patients over 40 years old with an anterior cruciate ligament rupture that presents a choice about what treatment policy they prefer. Concerning an operative treatment or a not-operative treatment. There is no clear guideline in treatment options available.
Research question: what is the effect of a conservative treatment policy compared with operative treatment policy, in the field of function in everyday life with a complete anterior cruciate ligament (ACL) rupture in patients over 40 years?
Method: by using a literature search in PubMed and Google Scholar was searched for literature on a surgically and / or conservative treatment policy after an ACL rupture. The methodological characteristics are assessed through the lists of Cochrane. The searchterms used are: anterior cruciate ligament, ACL, rupture, operative, surgical, non-operative, conservative, middle-aged, forty.
Results: there are six studies on surgical treatment policy included, two studies on a conservative treatment policy and one study including both operative and conservative. The variation in amount of subjects, follow up time and content of the interventions is high. This makes the comparison unfortunately less reliable. The results of a surgical treatment policy in the field of function level is generally more favorable.
Conclusion: both treatment policy choices indicate an improvement in the field of function level, but the surgical treatment seems to be more effective.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk