De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met een CI erbij-horend?!

ervaringen van ouders van kinderen met een CI die (deels) het regulier basisonderwijs volgen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Met een CI erbij-horend?!

ervaringen van ouders van kinderen met een CI die (deels) het regulier basisonderwijs volgen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het CI-team Noord-Nederland (CINN), een samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Kentalis Noord Nederland, is vanaf 2000 gestart met het implanteren van een Cochleair Implantaat (CI) bij dove kinderen en volwassenen. Een CI maakt het voor dove kinderen mogelijk om dagelijkse geluiden waar te nemen en in het gesproken Nederlands te communiceren. Steeds meer kinderen met een CI zijn in staat om onderwijs op de reguliere basisschool te volgen. Het percentage geïmplanteerde kinderen van het CINN dat (deels) het regulier onderwijs volgt is 33 procent. Dit onderzoek doet verslag van de ervaringen van 13 ouders van kinderen met een CI die (deels) het regulier onderwijs volgen. Na de gesprekken met het CINN en de bestudering van de literatuur is gekozen om zes aspecten nader te onderzoeken: schoolkeuze, schoolprestaties, communicatie, gesproken taal- en leesontwikkeling, identiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De ervaringen van de ouders tonen aan dat het voor dove kinderen met een CI mogelijk is om het regulier basisonderwijs te volgen. De kinderen zijn in staat het gesproken Nederlands te gebruiken voor de communicatie en kunnen zodoende meedoen in het regulier onderwijs. Het gebruik van soloapparatuur door de leerkracht, een positieve instelling van de school en extra begeleiding op de school zijn volgens de ouders belangrijke succesfactoren. De ouders maken zich wel zorgen over het mogelijk wegvallen van de extra begeleiding vanwege aangekondigde bezuinigingen op de budgetten voor deze ondersteuning.
Aangezien kinderen met een CI steeds meer in de horende wereld gaan functioneren nemen zij en hun ouders steeds minder deel aan de dovengemeenschap. Het gebruik en het ontwikkelen van gebarentaal neemt daardoor af en de ouders zeggen dat ze dat betreuren. De ouders zijn positief over de verwachtingen voor het functioneren van hun kind in de horende wereld, maar maken zich wel enige zorgen of hun kind in staat is om het regulier voortgezet onderwijs te volgen. De begeleiding van ouders met dove kinderen die een CI krijgen moet afgestemd worden met alle betrokkenen, zodat de ouders van deze kinderen een goed onderbouwd advies krijgen ten aanzien van aspecten als tweetaligheid en schoolkeuze. Eén van de aanbevelingen is om een debat aan te gaan met de ouders met als centrale vraag hoe de door ouders gewenste tweetaligheid gerealiseerd kan worden. Een andere aanbeveling is om de ervaringen van ouders van kinderen die onderwijs volgen op een slechthorenden school of doven school te vergelijken met de uitkomsten van dit onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingGebaren, Taal en Dovenstudies
Datum2011-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk