De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Utrecht parkinclusief!

Een verkennend onderzoek naar het nieuwe concept parkinclusief ontwikkelen

Open access

Rechten:

Utrecht parkinclusief!

Een verkennend onderzoek naar het nieuwe concept parkinclusief ontwikkelen

Open access

Rechten:

Samenvatting

Er is een tekort aan recreatiegebieden en natuur in de provincie Utrecht. De provincie Utrecht staat ook voor een verstedelijkingsopgave. Natuurbeleid zou meer verbonden moeten worden met andere sectoren, bijvoorbeeld de woningbouw. Een manier om natuur en landschap mee te laten ontwikkelen met de verstedelijking van het gebied is parkinclusief ontwikkelen.

Voordat de provincie daar daadwerkelijk mee aan de slag kan mist zij nog een concrete invulling van dit concept. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook:
Hoe kan parkinclusief ontwikkelen bijdragen aan gezonde verstedelijking in de provincie Utrecht?

Het concept is onderzocht door interviews te houden met experts. Hieruit werd de definitie duidelijk. Op basis van de definitie zijn voorbeeldprojecten gezocht. Deze voorbeeldprojecten dienden als inspiratie voor inrichtingsprincipes. Vervolgens is een brainstormsessie gehouden met experts, om de inrichtingsprincipes te specificeren voor de provincie Utrecht. Ten slotte zijn de inrichtingsprincipes toegepast op een casus, om te onderzoeken of de woonwijk hierdoor daadwerkelijk parkinclusiever wordt.

Parkinclusief ontwikkelen is integrale gebiedsontwikkeling vanuit een parkgedachte, gebaseerd op de kwaliteiten van het landschap.
De parkgedachte is een filosofie van beleven, inrichten en keuzes maken in het gebied. Als je een gebied bekijkt als een park zijn er heel andere dingen logisch en nodig. Bij een park horen groenkwaliteiten. Wat binnen een park past is goed voor mens, plant, dier en het milieu. Dit kunnen de criteria worden voor toekomstige ontwikkelingen. De drie doelen van parkinclusief ontwikkelen zijn dan ook: gezondheid bevorderen, klimaatadaptatie verbeteren en biodiversiteit vergroten.

Geïnspireerd op de voorbeeldprojecten, zoals onder andere Atlanta Beltline, Rotsoord
en Kerckebosch, zijn de volgende negen parkinclusieve inrichtingsprincipes opgesteld:

1. Maak gebruik van de landschapsstructuur;
2. Verbind met groene corridors;
3. Verbind met ringen;
4. Ontwikkel stadsranden;
5. Bescherm en versterk bestaande scheggen;
6. Ontwerp nieuwe scheggen;
7. Behoud bestaande bomen;
8. Plant het landschap in de stad;
9. Ontwikkel natuurinclusief.

Bij het toepassen van de inrichtingsprincipes op de casus werd duidelijk dat inrichtingsprincipes een goed middel zijn om de ambities van een gebied concreet om te zetten in ruimtelijke aanpassingen.

Het antwoord op de hoofdvraag is als volgt:
Parkinclusief ontwikkelen kan bijdragen aan gezonde verstedelijking door gebieden in te
richten volgens de parkgedachte. Dan wordt er bijgedragen aan de gezondheid van de inwoners, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnerProvincie Utrecht
Datum2020-05-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk