De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De beleving van Leidsche Rijn.

Onderzoeks- en adviesrapport in opdracht van Projectbureau Leidsche Rijn.

Rechten:

De beleving van Leidsche Rijn.

Onderzoeks- en adviesrapport in opdracht van Projectbureau Leidsche Rijn.

Rechten:

Samenvatting

Centraal in dit onderzoek staan twee verschillende onderwerpen die nauw met elkaar zijn verweven, namelijk het huidige imago van Leidsche Rijn en de komst van Leidsche Rijn Centrum en het negatieve imago onder buitenstaanders en commerciële partijen. De onderzoeksvraag is: 'Welke positionering van Leidsche Rijn is nodig om de toegevoegde waarde van wonen in Leidsche Rijn Centrum over te brengen op potentiële huurders en kopers van appartementen?' Deze vraag wordt beantwoord door enerzijds gebruik te maken van bestaande onderzoeksgegevens, van de resultaten uit 18 diepte-interviews met
bewoners en commerciële partijen en 155 enquêtes ingevuld door appartementbewoners uit Utrecht en omstreken. Zo ontstaat er niet alleen een beeld van het imago van Leidsche Rijn en de beleving van bewoners, maar ook van de toegevoegde waarde van het wonen in een
appartement en inzicht in de leefstijl van een appartementbewoner.
Leidsche Rijn is een nieuwe wijk met het imago van een 'gezinnenwijk', wat wellicht invloed kan hebben op de ontwikkeling van het gebied Leidsche Rijn Centrum. Dit gebied krijgt namelijk een geheel andere uitstraling en aantrekkingskracht dan de rest van de wijk. Ten opzichte van de grote hoeveelheid eengezinswoningen in Leidsche Rijn, komen er uitsluitend appartementen in Leidsche Rijn Centrum. Zo wonen er voornamelijk gezinnen met kinderen in eengezinswoningen, en starters en senioren zonder kinderen in appartementen. Het is de vraag hoe het projectbureau hiermee om moet gaan: past dit imago van Leidsche Rijn als een 'gezinnenwijk' wel bij de toekomstige ontwikkelingen en de komst van Leidsche Rijn Centrum? Of is er wellicht een imagoverandering nodig? Om dit vast te stellen vond ik het nodig om actuele informatie te hebben over de beleving van Leidsche Rijn, omdat je daardoor een actueel beeld krijgt van de ervaringen van bewoners, maar ook van de visie van een buitenstaander of commerciële partij. Daarnaast wilde ik ook een beeld krijgen van de plek die Leidsche Rijn Centrum inneemt in de gedachten van bewoners en buitenstaanders. Uit de interviews blijkt dat de huidige bewoners van Leidsche Rijn (erg) tevreden zijn over het wonen in Leidsche Rijn. Positieve punten zijn: de woningen, de ruimte en de ruime opzet van de straten en de kindvriendelijkheid van de wijk. Ook commerciële partijen zoals makelaars en ontwikkelaars bevestigen deze punten. Hieruit maak ik op dat Leidsche Rijn een goed imago heeft, maar wel onder een hele specifieke doelgroep namelijk jonge gezinnen. Hiervan geven commerciële partijen aan dat zij dit als een last ervaren bij de bouw en verkoop van woningen, zeker met betrekking tot de appartementen in Leidsche Rijn Centrum. De stempel van 'gezinnenwijk' demotiveert appartementbewoners om te gaan wonen in Leidsche Rijn en Leidsche Rijn Centrum. Een aspect dat als een rode draad door de verhalen van bewoners loopt, is het gevoel van 'pionieren'. Door iedereen wordt het pionieren expliciet genoemd als een positieve factor die mensen in de wijk samenbrengt. Deze term wordt zelfs als een van de weinige redenen genoemd waardoor mensen samenkomen, aangezien de rest van de sociale contacten hoofdzakelijk verloopt via de school van de kinderen. Het idee achter het pioniersgevoel is dat iedereen dezelfde dingen en problemen in de nieuwe wijk meemaakt, wat een onderlinge band schept. Aangezien Leidsche Rijn Centrum een gebied is dat nog volledig ontwikkeld moet worden, krijgen de eerste bewoners daar ook te maken met pionieren. In die zin kan Leidsche Rijn Centrum dus aanhaken bij het fenomeen pionieren dat al aanwezig is in de rest van Leidsche Rijn. Om te zorgen dat Leidsche Rijn Centrum op een aantrekkelijke manier gepositioneerd kan worden, is het toch ook noodzakelijk dat eerst het imago van Leidsche Rijn verandert. In de ogen van bewoners en buitenstaanders zijn beide gebieden namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast vertellen de huidige bewoners hoe positief ze zijn over het wonen in Leidsche Rijn, maar dat ze ook zeer kritisch zijn over de ontwikkeling van de wijk en de toekomstige plannen. De bewoners uiten zich in de interviews zeer negatief over het voorzieningenniveau, het veiligheidsgevoel in de wijk en het gebrek aan sfeer en sociale cohesie. Het feit dat er nu zo veel jonge kinderen in de wijk wonen, die straks allemaal jongeren zijn, is een aspect waar bijna iedereen zich zorgen over maakt. Zo zorgt de grote hoeveelheid jonge kinderen nu al voor een tekort aan kinderopvang en scholen, maar straks bestaat deze groep uit jongeren die weer geheel andere voorzieningen nodig hebben.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersProjectbureau Leidsche Rijn, Utrecht
Datum2012-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk