De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer voor minder! : Vergelijking EPC bij berekening met forfaitaire en nauwkeurig bepaalde U-waarden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meer voor minder! : Vergelijking EPC bij berekening met forfaitaire en nauwkeurig bepaalde U-waarden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met behulp van drie woningtypen (tussenwoning, hoekwoning, woongebouw) is onderzocht welke voordelen te behalen zijn op de energieprestatie door nauwkeurige berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen en deuren. Daarnaast is onderzocht welke kosten en besparingen hierbij komen kijken.

Door vergelijking van forfaitaire en nauwkeurige EPC-berekeningen is per woningtype onderzocht welk voordeel op de EPC behaald kan worden bij verschillende percentages transparante gevel en bij verschillende houtpercentages. Het maximaal te behalen voordeel op de EPC door nauwkeurige berekening van warmtedoorgangscoëfficiënten van ramen en deuren kan oplopen tot 0,10.
De invloed van draaiende delen in de gevel kan nadelig zijn voor dit te behalen voordeel. Omdat er slechts een minimum aantal draaiende delen in de gevel aanwezig hoeft te zijn, wordt echter de invloed van de relatief hoge U-waarden van draaiende ramen op de EPC kleiner naarmate er meer glas wordt toegepast.

Voor invoer van de nauwkeurige EPC-berekeningen is voor ramen en deuren met verschillende houtpercentages de bijbehorende nauwkeurige U-waarde berekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van drie standaarddetails. Hieruit volgt dat voor vaste ramen met een houtpercentage lager dan 31% en draaiende ramen met een houtpercentage lager dan 16% de nauwkeurig berekende U-waarden lager zullen zijn dan de forfaitaire waarden. Verder blijkt dat voor de nauwkeurig bepaalde U-waarde van deuren 2,00 W/(m².K) in plaats van 3,40 W/(m².K) aangehouden kan worden. Het voordeel dat te behalen valt op de EPC door nauwkeurige berekening, komt dan ook grotendeels door de invoer van de deuren.

Er is in het kostenonderzoek rekening gehouden met advieskosten, investeringskosten (inclusief installatiekosten en BTW), energiekosten en onderhoudskosten. Zo is een zo compleet mogelijk kostenoverzicht opgesteld en is een goede vergelijking mogelijk. De kosten van de onderzochte maatregelen ter verlaging van de EPC zijn bijna altijd hoger dan wanneer een nauwkeurige berekening wordt gemaakt. Hier komen namelijk geen investeringskosten bij kijken; alleen de advieskosten zijn dan meer.

Aan de hand van de resultaten van de berekeningen is voor elk woningtype een ontwerphulpmiddel opgesteld. Hierin is allereerst het maximaal te behalen voordeel op de EPC af te lezen bij verschillende percentages transparante gevel en bij verschillende houtpercentages. Dit voordeel kan vergeleken worden met andere maatregelen ter verlaging van de EPC. Daarnaast kunnen de kosten van de verschillende maatregelen vergeleken worden. Met behulp van het ontwerphulpmiddel kan bepaald worden welke maatregel toegepast zou kunnen worden om de EPC onder de 1 te krijgen en welke kosten hierbij komen kijken.

Door nauwkeurige berekening van warmtedoorgangscoëfficiënten van ramen en (vooral) deuren hoeven maatregelen misschien niet toegepast te worden. Voor meer berekeningen is de klant dan uiteindelijk minder geld kwijt; meer voor minder!

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersNieman
Jaar2004
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk