De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van roken op de ontwikkeling en het ziekteverloop van Graves orbitopathie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De invloed van roken op de ontwikkeling en het ziekteverloop van Graves orbitopathie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling: Roken speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van Gravesorbitopathie. Ook heeft roken een negatieve invloed op het ziekteverloop en de behandeling.
Vraagstelling: Welke invloed heeft roken op het ziekteverloop van Graves orbitopathie in vergelijking met wanneer er niet wordt gerookt?
Doelstelling: Dit literatuuronderzoek heeft als doelstelling de invloed van roken op het ziekteverloop en het ontstaan van Graves orbitopathie aan te tonen.
Materiaal en methode: Voor deze literatuurstudie is gebruik gemaakt van artikelen recenter dan 2005 en relevante oogheelkundige en orthoptische boeken. De selectiecriteria voor de keuze van de literatuur waren Graves orbitopathie in samenhang met roken.
Resultaten: Asvold et al. (2007) bewijzen dat roken de secretie van thyrotropine vermindert. Deze studie toont aan dat roken een slechte invloed heeft op de thyroid functie terwijl stoppen met roken de schildklierfunctie herstelt. In een groot bevolkingsonderzoek onderzochten Holm et al. (2005) de risicofactoren voor Graves hyperthiroidisme. Deze ziekte geeft vaak aanleiding tot Graves orbitopathie. Hierbij wordt aangetoond dat roken en het aantal sigaretten een direct verband heeft met het ontwikkelen van de ziekte. Kahlay et al. (2005) laten zien dat roken een grote impact heeft op de behandelingsuitkomst van Graves orbitopathie. In deze studie is aangetoond dat bij zware rokers (> 20 sigaretten per dag), ondanks de behandeling met corticosteroïden, de symptomen van Graves orbitopathie verslechteren. Thornton et al. (2007) bewezen een oorzakelijk verband tussen roken en het optreden of het verergeren van de oogziekte. Lee et al. (2010) laten zien dat roken de belangrijkste risicofactor is voor het verslechteren van Graves orbitopathie en het ontwikkelen van optische neuropathie. Hierbij wordt aangetoond dat bij 66,7 % van de zware rokers optische neuropathie kan optreden.
Discussie: Uit de literatuur blijkt dat roken altijd een negatieve invloed heeft op Graves orbitopathie. Echter, in diverse studies wordt aangetoond dat het stoppen met roken de symptomen van Graves verbetert en ook een positieve invloed heeft op de therapieresultaten.
Conclusie: Uit de beschikbare literatuur is geen direct oorzakelijk verband tussen roken en Graves orbitopathie aantoonbaar. Er bestaat wel consensus over dat roken de Graves orbitopathie en de behandelingsresultaten negatief beïnvloedt. Een eventueel oorzakelijk verband tussen roken en het ontwikkelen van Graves orbitopathie moet nader worden onderzocht. Het stoppen met roken is voor Graves orbitopathie patiënten in elk geval de eerste stap in de goede richting.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingOogzorg
AfdelingParamedische Studies
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk