De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerrapport wijnbar VINVIN

‘De bijdrage van communicatie bij klantenbinding en het aantrekken van nieuwe klanten.’

Afstudeerrapport wijnbar VINVIN

‘De bijdrage van communicatie bij klantenbinding en het aantrekken van nieuwe klanten.’

Samenvatting

Wijnbar VinVin is een wijnbar in het centrum van Utrecht. Service, klantvriendelijkheid, persoonlijke aandacht en wijnkennis staan voorop bij de wijnbar. De eigenaren van VinVin, Chantal Jansen en Isaac Kaemingk, zijn beiden opgeleid tot Vinoloog. De wijnbar richt zich op 30 plussers met een bovengemiddeld inkomen en interesse in wijn. VinVin biedt verschillende cursussen, proeverijen en thema avonden. De locatie wordt ook verhuurd voor evenementen en partijen. VinVin heeft mij, als afstuderend BC’er (Bedrijfscommunicatie) ingeschakeld om de naamsbekendheid van de wijnbar te vergroten om zo meer klanten te trekken en de omzet te verhogen. Al vroeg bleek dat niet de naamsbekendheid maar de communicatie van belang is om klanten binden of te trekken om uiteindelijk meer omzet te genereren. Daarom is de focus hiernaar verlegd. Wijnbar VinVin weet wie de doelgroep is en weet waar de eigen kwaliteiten liggen. Het probleem ligt echter bij de communicatiestructuur. Er mist een duidelijke lijn in alle communicatie uitingen en daardoor missen zij binding met de doelgroep. Daarom is dit adviesrapport opgesteld met als beleidsvraag: ‘Hoe kan communicatie bijdragen aan het trekken van potentiële klanten en het binden van bestaande klanten bij wijnbar VinVin?’ Resultaten en conclusies: Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit rapport is een kwalitatief onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van deskresearch en diepte interviews. Deskresearch heeft geholpen om inzicht te krijgen in de manier waarop klantenbinding tot stand komt, welke communicatiemiddelen kunnen bijdragen aan klantenbinding, hoe de horecabranche in elkaar zit en wie de concurrenten van VinVin zijn. Uit de concurrentieanalyse en de analyse van de huidige communicatiemiddelen bleek vooral dat VinVin een sterke positie heeft ten opzichte van de concurrentie omdat zij zich weten te onderscheiden door de inzet van vele activiteiten. In de doelgroepanalyse kwam naar voren dat VinVin inspeelt op de juiste doelgroep. De algemene doelgroep van een wijnbar zijn 30 plussers met een bovengemiddelde interesse in wijn. De doelgroep is geanalyseerd aan de hand van het Mentality model van Motivaction(1996). De doelgroep van VinVin valt onder de postmoderne hedonisten. In de interviews kwam de huidige manier van communiceren aan het licht. Daarbij bleek dat er structuur miste, dit is wellicht te wijten aan het ontbreken van een vooraf vastgestelde missie, visie en communicatiedoelstelling. De gasten gaven aan meer informatie te willen ontvangen over de wijnbar zodat zij beter weten wanneer er activiteiten plaatsvinden waaraan zij deel kunnen nemen. Aanbevelingen: Het rapport bestaat uit een marketingcommunicatieplan met vier uitgewerkte middelen. Aan de hand van de resultaten zijn er een aantal aanbevelingen gedaan voor de wijnbar. Aan de hand van deze aanbevelingen kan de communicatie op de juiste wijze worden ingezet. Structuur: Vaststellen van missie, visie, strategie en doelstellingen. Online: Meer structuur creëren in alle online uitingen oftewel meer vanuit een doel werken. Een actievere rol aannemen op social media als Twitter en Facebook. Up‐to‐date houden van de website. Blog weer actief gaan inzetten. Direct marketing en reclame. Starten met print om de doelgroep te informeren (flyers, posters). Flyers verspreiden in woonwijken en bij gelegenheden waar de doelgroep zich bevindt. Het starten van een digitale nieuwsbrief om merkloyaliteit en binding te creëren. Evenementen: Thema-avonden uitbreiden. Starten met speciale vrijdagmiddagborrel om publiciteit te creëren. Deelnemen aan pubquiz van magazine Wine Life Public relations Om alle activiteiten meer onder de aandacht te brengen kan er bij elke bijzondere avond een persbericht worden verstuurd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBedrijfscommunicatie
AfdelingCommunicatie
PartnerWijnbar VinVin
Datum2014-06-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk