De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cape Holland Willemsoord, adviesrapportage voor een nieuwe ontwikkelingsvisie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Cape Holland Willemsoord, adviesrapportage voor een nieuwe ontwikkelingsvisie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Na de inkrimping van de Koninklijke Marine in 1995 kreeg de gemeente Den Helder een groot gedeelte van de gerestaureerde Oude Rijkswerf Willemsoord in handen voor herontwikkeling. Dit gebied van 10 hectare heet Cape Holland Willemsoord. Het ligt klaar voor de nieuwe ontwikkelingen waarbij nieuwe invullingen gevonden moeten worden voor de gerestaureerde monumentale gebouwen met een totale vloeroppervlakte van ca. 25.000 m2. Cape Holland Willemsoord grenst aan het huidige stadscentrum.

De gemeente Den Helder heeft met het structuurplan “Stadshart Den Helder 2020”, dat op 18 juli 2005 is vastgesteld door de gemeenteraad, de ambities voor het stadshart weergegeven. Cape Holland Willemsoord gaat onderdeel van het centrumgebied uitmaken en zo wordt het centrum weer met het water verbonden.

Voor de ontwikkeling van dit gebied heeft de gemeente een private partij gezocht die kon helpen bij het realiseren van onder andere een themapark op Cape Holland Willemsoord en de verdere exploitatie van het gebied. De geschikte partner werd gevonden in Libéma te Rosmalen. Tussen Libéma en de gemeente Den Helder is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De samenwerkingsovereenkomst heeft geresulteerd in een masterplan. Een aantal onderdelen van het masterplan is gerealiseerd. De beoogde resultaten blijven echter door diverse oorzaken achter waardoor de realisatie stagneert. Daarom is er nu vraag naar een nieuwe visie. Dit adviesrapport geeft een voorstel voor een ontwikkelingsvisie voor Cape Holland Willemsoord, met als vertrekpunt de in de samenwerkingsovereenkomst genoemde doelstellingen en de geldende randvoorwaarden, rekening houdend met de reeds gerealiseerde onderdelen van het masterplan.

De nieuwe ontwikkelingsvisie omvat:
#; Het handhaven van de al gerealiseerde functies, waarbij het themapark in afgeslankte vorm.
#; Het versterken van de functionele structuur van het centrum door het ontwikkelen van een noordelijke en zuidelijke pool die Cape Holland Willemsoord met de polen van de bestaande stadsdriehoek (Beatrixstraat en Spoorstraat) verbinden.
#; Binnen de polen worden centrumfuncties als trekkers gesitueerd.
#; Rond de trekkers worden clusters van samenhangende functies ontwikkeld.
#; Door een aantal maatregelen krijgt het openbaargebied een grotere kwaliteit.
#; Met het realiseren van twee nieuwbouwlocaties kan maatwerk worden geleverd voor een aantal belangrijke nieuwe functies.

De volgende aanbevelingen worden gedaan:
#; Hoge prioriteit leggen bij de realisatie van de (nieuwbouw-) ontwikkelingsgebieden met de daarin gelegen trekkersfuncties. Deze ontwikkeling in financieel opzicht te optimaliseren zodat daardoor voldoende buffer in de exploitatie kan worden gevormd voor de totale realisatieperiode tot 2012.
#; Het betaald parkeerregiem uit te breiden voor het totale stadshart.
#; De samenwerkingsovereenkomst op een aantal punten wijzigen, waardoor de verantwoordelijkheden duidelijk worden vastgelegd en de daadkracht zal toenemen.
#; Parkmanagement op korte termijn tot ontwikkeling brengen, samenhangend met centrummanagement.
#; Citybranding vormgeven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersLibema BV
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk