De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

VPRO. "Doeltreffend Ontvangergericht"

www.vpro.nl

Rechten:

VPRO. "Doeltreffend Ontvangergericht"

www.vpro.nl

Rechten:

Samenvatting

Het managementteam van de VPRO heeft in 2011 aangegeven een gericht beleid te willen voor online communicatie. Het resultaat hiervan is een plan van aanpak, c.q. beleidsstuk waarin de kanalen staan omschreven waar de VPRO op aanwezig is. Voor de website van de VPRO betekent dit dat de doelstellingen niet meer voldoen aan de eisen die in 2009 zijn opgesteld. Daarnaast heerst er intern ontevredenheid over het functioneren van de website. In september 2012 zal de website dan ook worden vernieuwd, waarvoor de afdeling Marketing en Communicatie een wensenlijst heeft opgesteld. De vraag is echter of deze lijst de volledige lading dekt. Daarbij ontbreekt het aan inzichten vanuit het bezoekersperspectief. Daarom is de volgende centrale vraagstelling geformuleerd: 'Aan welke criteria moet de website van de VPRO voldoen, rekening houdend met de doelen en wensen vanuit de VPRO enerzijds en de wensen en verwachtingen van de bezoekers anderzijds, om de afdeling Digitaal in staat te stellen een efficiënte en effectieve website te ontwikkelen?' Om antwoord op deze vraag te vinden is gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De concurrentieanalyse heeft inzicht gegeven in het ontwerp van andere omroepwebsites. De doelen en wensen vanuit de VPRO zijn achterhaald door deskresearch en half gestructureerde interviews. Als laatste zijn de wensen en verwachtingen van de bezoekers onderzocht door middel van een enquête onder 1090 panelleden van de VPRO. Een efficiënte en effectieve website betekent voor de VPRO dat deze bijdraagt aan het behalen van de doelen. Voor de bezoekers betekent het dat zij met gemak in hun behoeften en wensen worden voorzien. Dit resulteert in vijf adviezen en zes aanbevelingen, waarvan in het rapport de uitwerkingen worden beschreven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerVPRO, Marketing & Communicatie;; VPRO Digitaal
Datum2012-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk