De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De bouwstenen voor een sterke merknaam

De beste merk- en communicatiestrategie voor het merk High Profile

Rechten:

De bouwstenen voor een sterke merknaam

De beste merk- en communicatiestrategie voor het merk High Profile

Rechten:

Samenvatting

High Profile is sinds 1990 de uitgeverij die nieuws en informatie verstrekt over de markt van zakelijke evenementen. Het nieuws en de informatie wordt verstrekt door het uitgeven van jaarboeken, een
magazine, websites, digitale nieuwsbrieven, het organiseren van de award uitreiking Gouden Giraffe en het New Media Congres. Het merk High Profile is een sterke merknaam binnen de evenementenbranche en is in 20 jaar tijd uitgegroeid tot een gerenommeerde en gewaardeerde
merknaam. High Profile ging mee in de groei van de evenementenbranche en de producten zijn uitgegroeid tot een succes. Gaandeweg heeft dit ertoe geleid dat er verschillende beslissingen zijn genomen wat
betreft het merk High Profile. Door de merknaam niet consistent in te zetten is er ruis ontstaan vanuit de organisatie naar de lezers/gebruikers van de producten toe. Reden hiervoor is dat er geen
merkstrategie wordt gehanteerd voor het merk High Profile. De vraag vanuit de organisatie is om te kijken naar de merkstrategie van High Profile in combinatie met de positionering van de website
highprofile.nl en het magazine 'Events'. Dit heeft geleid tot de hoofdvraag: 'Wat is de beste merk- en communicatiestrategie voor High Profile en Events'. Aan de hand van de hoofdvraag en de probleemanalyse is de keuze gemaakt om allereerst een
deskresearch uit te voeren. Hierin is informatie verzameld over merknamen om inzicht te krijgen waar een juiste merkstrategie aan moet voldoen. Vervolgens is in het kwalitatief onderzoek bij de twee
belangrijke doelgroepen onderzocht hoe de beeldvorming ten opzichte van High Profile is, hoe zij de producten gebruiken en wat voor informatiebehoeften zij hebben. Informatie, stellingen en andere
gegevens uit het kwalitatief onderzoek zijn vervolgens in het kwantitatief onderzoek bij een grote groep 'getest/gecontroleerd'. Dit onderzoek is middels een enquête uitgevoerd in samenwerking met
het onderzoeksbureau NarrowMinds. Adviezen: (1) Voor High Profile geldt de merknaam High Profile als Corporate Brand met als functie het geven van nieuws en informatie over de evenementenbranche op de website highprofile.nl. High Profile wordt gezien als een portal waar al het nieuws en de informatie over de evenementenbranche samenkomen.
Deze functie moet daarom niet losgekoppeld worden van het product, maar juist als functie van de Corporate Brand fungeren. Alle producten die onder het merk High Profile vallen zijn dan de Product
Brands. (2) Gekeken vanuit de situatie van High Profile, past de merkontwikkelingsstrategie merk-restyling het beste bij het merk High Profile. Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de Corporate Brand en de Product Brands, waarbij de visuele identiteit aangepast moet worden alsook het communicatietraject. Dit zijn geen grootse aanpassingen waarbij het merk een andere
positionering moet krijgen, maar louter verbeteringen in de merkidentiteit. (3) Voordat er een communicatiestrategie gekozen kan worden, is de communicatiedoelstelling eerst vastgesteld: merkbekendheid. De strategie die daar het beste bij past is merkherinnering. Zodra er in een situatie een probleem of behoefte opkomt en de oplossing wordt gezien in termen van een
merknaam, moet het merk High Profile gelinkt zijn aan de behoefte van diegene. Om de merkstrategie en communicatiestrategie te kunnen realiseren, dient High Profile verschillende aanpassingen door te voeren in het beleid van de organisatie: - de merkstrategie heeft als doel om herkenbaarheid te creëren. Om dit te bewerkstelligen
dient High Profile op alle uitingen, zowel print als digitaal, het afzendermerk toonbaar te maken en duidelijk te communiceren welke andere producten nog meer in het bezit zijn van High Profile. - om de merkattitude te verbeteren en te behouden, dient High Profile in te spelen op de behoeften van de lezers/gebruikers van de website highprofile.nl. Hiervoor dient de organisatie een nieuw redactieplan op te stellen voor de website waarin de verbeterpunten en behoeften worden meegenomen. Daarnaast dient High Profile de lay-out van de website een make-over te geven. - doordat de website echt een portal voor de evenementenbranche wordt met de functie van het geven van nieuws en informatie over de branche, dient niet alle content mee te gaan in de vernieuwde website. Het advies is om het onderwerp 'event leveranciers' uit de website te halen en op zichzelf staand te positioneren onder events.nl, een domeinnaam die High Profile in zijn bezit heeft. - in het verlengde van het opstellen van een nieuw redactieplan en de identiteit om dé portal van nieuws en informatie over de evenementenbranche te zijn, is de volgende stap een community opbouwen. Door het opbouwen van een community creëer je een
ontmoetingsplaats voor mensen uit de branche, waarin ze elkaar vragen kunnen stellen en ideeën of informatie kunnen uitwisselen. - om de merkidentiteit te versterken en het imago te behouden is het advies om de portal verder uit te breiden door middel van merkextensies als kennisevenementen. - om het crossmediaal verband tussen de website en het magazine te behouden is het belangrijk om als High Profile te blijven investeren in het behoud van het magazine. Tevens wordt het magazine gewaardeerd door de branche en wordt het gezien als een verlengstuk van de website highprofile.nl.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerHigh Profile bv
Datum2011-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk