De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeronderzoek duurzaamheid in de ruimtelijke ontwikkeling

borgen van de duurzaamheidsambities in de ruimtelijke ontwikkeling door de Gemeente Nijkerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeeronderzoek duurzaamheid in de ruimtelijke ontwikkeling

borgen van de duurzaamheidsambities in de ruimtelijke ontwikkeling door de Gemeente Nijkerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gemeenten zetten zich steeds meer in op duurzaamheid. De gemeente Nijkerk ook. Nijkerk kent verschillende duurzaamheidsambities en wil in 2035 CO2 neutraal zijn. Bij het borgen van deze ambities in de ruimtelijke ontwikkeling zal de gemeente steeds meer de faciliterende houding gaan aannemen. De rol van de overheid is namelijk aan het veranderen. Bij actief beleid is duurzaamheid makkelijker te verplichten dan bij passief beleid. Er zal moeten worden gekeken hoe duurzaamheid geborgd kan worden. Duurzaamheid is een breed begrip. Voor het onderzoek is daarom gekeken naar de onderdelen duurzaam bouwen en duurzame energievoorzieningen. In deze scriptie wordt de volgende vraag beantwoord:

“Hoe kan de gemeente Nijkerk haar duurzaamheidsambities in de ruimtelijke ontwikkeling borgen terwijl de gemeente meer een faciliterende houding aanneemt in plaats van zelf gebiedsontwikkeling te initiëren?”

De basis van het onderzoek wordt gevormd door het onderzoekskader. Er is als eerst gekeken wat er landelijk en provinciaal omtrent het borgen van duurzaamheid speelt. De Rijksoverheid en de provincie Gelderland zetten zich in om klimaatneutraal te zijn in 2050. Daarom zullen de gebouwen energiezuiniger moeten worden gebouwd. Dit is verankerd in het bouwbesluit. De regelgeving zal in 2018 gaan veranderen door de Omgevingswet waarbij duurzaamheid een rol gaat spelen. Gelderland zet zich in op wind (Windvisie 2014) en de regio FoodValley maakt een regionale energievisie.

In de beleidsdocumenten, zoals ‘Structuurvisie Nijkerk/Hoevelaken 2030’, ‘Nijkerk op weg naar CO2 neutraliteit’ en ‘Woonvisie 2015+’, worden duurzaamheidsdoelstellingen vermeld. Voor duurzaamheid heeft de gemeente Nijkerk een uitvoeringsprogramma gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat duurzaamheid lastig is te borgen wanneer de gemeente geen grondpositie heeft. De onderhandelingspositie is minder. Echter in de nieuwbouwwijk Doornsteeg heeft de gemeente de gronden in eigendom. Dit betekent dat duurzaamheid via de verkoop van de grond kan worden afgedwongen.

Verschillende gemeenten zijn bezig met het verduurzamen en doen dit via de faciliterende rol. De gemeenten Barneveld, Amersfoort en Tilburg zijn in beeld gebracht die op verschillende manieren duurzaamheid borgen. Zo onderzoeken ze waar duurzame energievoorzieningen kunnen komen. Daarnaast stellen ze duurzaamheid bij ieder project in een vroeg stadium aan de orde. Deze gemeenten hebben minimaal één medewerker duurzaamheid. Dit terwijl Nijkerk geen fulltime medewerker voor dit thema heeft.

Van een initiatiefnemende naar een faciliterende gemeente is een grote verandering. Bij het faciliteren wordt gestreefd naar het verminderen van regels en beleid. Initiatief nemen betekent vaak dat de gemeente actief grondbeleid hanteert. Hierdoor kan duurzaamheid via overeenkomsten worden geborgd. Bij het faciliteren zal er meer worden verwacht vanuit de samenleving. De gemeente kent een passief grondbeleid. Duurzame ontwikkelingen uit de samenleving zullen juist gestimuleerd moeten worden. Dit zijn kansen.

Voor het borgen van de duurzaamheidsambities in de ruimtelijke ontwikkeling zal de gemeente moeten stimuleren en faciliteren. De volgende aanbevelingen dragen hieraan bij:
- bij ieder startend project duurzaamheid als volwaardig thema onder de aandacht brengen;
- onderzoeken waar duurzame energievoorzieningen in de gemeente kunnen komen;
- initiatieven (waar nodig) is faciliteren en regels transparanter maken;
- duurzaam uitvoeringsprogramma via klankbordgroep realiseren;
- fulltime medewerker duurzaamheid aanstellen;
- duurzaamheid betrekken bij de Omgevingswet 2018.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersGemeente Nijkerk
Datum2016-05-31
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk