De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Steep Ramp Test bij gezonde jong volwassenen: validiteit

Praktijkgericht Onderzoek

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

De Steep Ramp Test bij gezonde jong volwassenen: validiteit

Praktijkgericht Onderzoek

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Samenvatting

Doelstelling: In deze studie is bij gezonde jongeren onderzoek gedaan naar de criteriumvaliditeit van de Steep Ramp Test (SRT), een maximale anaerobe inspanningstest. Dit onderzoek is een deelstudie van een groter geheel, het STEep Ramp test Norm values Utrecht Measurement (STERNUM) onderzoek.

Methode: Er zijn 11 gezonde jongeren geïncludeerd in het validiteitsonderzoek (n=11, 9 mannen en 2 vrouwen; leeftijd = 22,4 ± 1,6 jaar). Deelnemers ondergingen twee inspanningstesten, een SRT die binnen twee weken werd gevolgd door een cardiopulmonale inspanningstest (CPET) met ademgasanalyse. Het maximaal behaalde wattage op de SRT (Wmax) en de maximale zuurstofopname (VO2max) werden genoteerd. De validiteit werd beoordeeld met de bivariate Pearson correlatiecoëfficiënt (r). Daarnaast werd het verschil in hartslagpiek tussen beide tests berekend met een gepaarde t-test.

Resultaten: Een sterke correlatie is gevonden tussen de Wmax behaald op de SRT en de VO2max behaald op de CPET (r=0,949; p<0,001). Op de SRT is een significant lagere hartslagpiek gevonden dan op de CPET (SRT=169 ± 9 slagen per minuut, CPET=185 ± 8 slagen per minuut; p<0,001).

Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat de SRT een valide meetinstrument is om de aerobe capaciteit van gezonde jongeren in kaart te brengen. Deze studie suggereert dat er via een regressievergelijking een voorspelling gedaan kan worden van de VO2max, indien het niet mogelijk is om een CPET af te nemen.

Beperkingen: Dit onderzoeksverslag is een tussenanalyse. Het onderzoek is nog niet afgerond waardoor de gewenste populatie van 24 jongeren tussen de 19 en 24 jaar (gestratificeerd op geslacht) nog niet is behaald.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven
LectoraatLeefstijl en Gezondheid
PartnersHogeschool Utrecht
Datum2018-04-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk