De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Project "De reinigende weg" : naar de technische en financiële toepasbaarheid van het SAWA grondreinigingsysteem in een geïntegreerde geluidswerende voorziening bij de aanleg van de Westrandweg van het gedeelte tussen de rijkswegen A9 en A10 in de gemeent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Project "De reinigende weg" : naar de technische en financiële toepasbaarheid van het SAWA grondreinigingsysteem in een geïntegreerde geluidswerende voorziening bij de aanleg van de Westrandweg van het gedeelte tussen de rijkswegen A9 en A10 in de gemeent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sawa-systeem staat voor:
Sustainable System for Attenuation of Waste dredging spoil towards use ful Applica tion.

Wat in het Nederlands vertaald ongeveer de betekenis heeft van:
"Duurzaam systeem voor het Omvormen van Baggerspecie tot een bruikbaar Product"

Dit is een samenvatting van de scopes van onderstaande vier deelopdrachten:

*> Grondmechanica;
Deelonderzoek naar de technische haalbaarheid van een combinatievorm van geluidsscherm en het Sawa-systeem ten behoeve van het reinigen van baggerspecie in een wegberm van een autosnelweg.

*>. Bouwfvsica;
Deelonderzoek met als doel de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai afkomstig van de Westrandweg te bepalen en te toetsen aan de eisen welke de Wet geluidhinder aan nieuwe wegen stelt. Tevens dienen daarbij eventuele geluidsafschermende constructies te worden gedimensioneerd om te voldoen aan de geluidseisen van de Wet geluidhinder.

*>. Projectmanagement:
Deelonderzoek naar de haalbaarheid om het project in Publiek-Private Samenwerking (PPS) uit te voeren.

*>. Wegenbouw en Materialenkennis;
Dit 4e en laatste deelonderzoek richt zich op de Wegenbouwkundige en Materiaalkundige kant van de aanleg van de Westrandweg. Vooral onderwerpen als Duurzaam Bouwen, Duurzaam Veilig en een aantal andere weggerelateerde innovaties zullen worden belicht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersRijkswaterstaat
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk