De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doelgericht communiceren in crisistijd.

Succesfactoren van samenwerking binnen het Crisiscommunicatieteam (CCT)van de Nationale Politie.

Rechten:

Doelgericht communiceren in crisistijd.

Succesfactoren van samenwerking binnen het Crisiscommunicatieteam (CCT)van de Nationale Politie.

Rechten:

Samenvatting

Bij een crisis zijn vele ogen gericht op de politie en daarmee ook op de betreffende communicatieafdeling van de politie. Dit kan resulteren in een te hoge werkdruk op deze afdeling met alle gevolgen van dien. Het Crisiscommunicatieteam (CCT) van de Nationale Politie biedt daarvoor een oplossing. Het CCT verschaft ondersteuning en maatwerk aan communicatieafdelingen van de politie die door een te hoge werkdruk minder goed kunnen presteren. Om als team goed in die hulpbehoefte te kunnen voorzien is het van belang dat de samenwerking binnen het CCT optimaal verloopt, zowel voor, tijdens als na een crisis. Dit onderzoek kijkt welke communicatiemiddelen het meest effectief zijn om de samenwerking binnen het CCT te bevorderen, zowel voor, tijdens als na een crisis. De centrale vraag hierbij luidt: 'Wat zijn de meest effectieve communicatiemiddelen om de samenwerking binnen het Crisiscommunicatieteam te bevorderen, voor, tijdens en na een crisis?' Voor de beantwoording van deze vraag zijn de meningen van de leden van het CCT onderzocht, maar ook is onder andere gekeken naar de manier waarop vergelijkbare teams hun samenwerking optimaliseren. Daarnaast hebben interviews plaatsgevonden met experts op het gebied van samenwerken in rustige tijden en tijdens een crisis. Ook zijn er interviews afgenomen met ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in een soortgelijk team. Als theoretisch kader dienen verschillende bestaande theorieën over samenwerking, waaronder het doelen- en middelenschema van Quirke. Daarin worden doelen tegen communicatiemiddelen afgezet. Dit model is gekozen omdat het voorziet in het bepalen van de effectiviteit van communicatiemiddelen. Het onderzoek heeft de volgende bevindingen opgeleverd: de leden van het CCT geven aan dat zij met elkaar in contact willen blijven via persoonlijk contact en middelen die digitale interactie ondersteunen. Ook bij de interviews komen deze twee aspecten naar voren. De manier waarop de leden op de hoogte gehouden willen worden over de vorderingen van het CCT zijn e-mail naar werkadres, informatiebijeenkomsten en Politieplus, het interne Twitterinstrument van de politie. Uit de interviews blijkt verder dat tijdens een crisis met elkaar overleggen en afstemmen belangrijk gevonden wordt. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door middel van een briefing. De teamleden zijn grotendeels van mening dat een briefing een goed middel tijdens een crisis is. Tevens geven zij aan dat ze gedurende een crisis van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden willen worden, ook als zij daarbij niet ingezet zijn. De middelen die zij daarvoor noemen zijn e-mail en Politieplus. Daarnaast stellen de leden van het CCT en de geïnterviewden dat na een crisis een evaluatie heel belangrijk is. De methodes waarop vergelijkbare teams dit nu doen en die ook door de leden het meest geschikt worden gevonden zijn via een persoonlijk gesprek en via een online vragenlijst.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerPolitie Hollands Midden
Datum2012-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk