De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Historische interieurs in Amsterdam Zuid : een onderzoek naar de verschillende documentatie mogelijkheden van historische interieurs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Historische interieurs in Amsterdam Zuid : een onderzoek naar de verschillende documentatie mogelijkheden van historische interieurs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In september 2005 gaat het project Historische interieurs in Amsterdam Zuid van start. Bij dit project, wat een samenwerking is tussen Bureau Monumenten en Archeologie in Amsterdam en interieurhistoricus Barbara Laan, is het de bedoeling dat studenten gaan kennismaken met de interieurgeschiedenis, de criteria om het te beoordelen op zijn cultuurhistorische waarde en de methodieken om het te analyseren en beschrijven. Voor dit laatste, de methode om het te analyseren en beschrijven bestaat echter nog geen goede werkwijze. Er zijn verschillende methoden ontwikkeld om een interieur te beschrijven. Een ervan is de methode van de RDMZ. Zij hebben een documentatieformulier wat gebruikt zou moeten worden om een interieur te beschrijven. Er bestaan echter twijfels over de werkbaarheid van deze methode. De probleemstelling waar deze scriptie op gebaseerd is luid: “in hoeverre is het documentatieformulier van de RDMZ werkbaar voor het project Historische interieurs in Amsterdam Zuid”.
Om achter het antwoord op deze vraag te komen ben ik dit documentatieformulier, samen met nog een andere methode namelijk die van Barbara Laan zelf, gaan testen. Hiervoor heb ik twee panden bezocht in Amsterdam Oud Zuid, aan de Willemsparkweg. Deze twee panden heb ik op beide manieren bekeken en beschreven, om zo een goede vergelijking tussen de twee methoden te kunnen maken. Hieruit is gebleken dat de methode van de RDMZ vooral erg tijdrovend is, dat niet alle belangrijke gegevens erin passen, en dat het (vooral voor derden) geen goed beeld van het interieur geeft. Het is moeilijk te visualiseren. Daarentegen is de methode van Barbara Laan wel lekker leesbaar, het is een snelle werkwijze en er staat meer informatie in. Om tot een optimaal resultaat te komen heb ik er daarom voor gekozen de methode van Barbara Laan iets aan te passen, en heb zo naar mijn menig een goed werkbare methode voor het project ontwikkeld. De aanpassingen zijn als volgt: als eerste wordt het documentatieformulier van de RDMZ gebruikt als checklist bij het maken van aantekeningen om zo niets te vergeten. Ten tweede moet de beschrijving gemaakt worden in Word, zodat er met een Database gewerkt kan worden. Als laatst vind ik dat er bij elk bezoek aan een pand een plattegrond geschetst moet worden van de huidige situatie. Deze moet bij de beschrijving gevoegd worden. Dit versterkt de visualisatie en kan voor de schrijver dienen als geheugensteuntje voor wat hij of zij allemaal gezien heeft.
Dit allemaal in acht nemend moet deze methode zeer goed te hanteren zijn door de studenten die aan dit onderzoek gaan meewerken, en hierbij wil ik ze alvast heel veel succes en plezier toewensen bij het project Historische interieurs in Amsterdam Zuid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
AfstudeerorganisatieGemeente Amsterdam
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk