De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteit van de leefstijl van de leerlingen op het Scheldemond College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteit van de leefstijl van de leerlingen op het Scheldemond College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het docententeam van de middelbare school het Scheldemond College heeft een algemene gevoel en de indruk dat haar leerlingen een ongezonde en kwalitatief slechte leefstijl aanhouden. Het Scheldemond College heeft hiervoor geen goede onderbouwing, omdat er in het verleden nooit onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van de leefstijl van de leerlingen. Het Scheldemond College en de onderzoeker hebben daarom besloten om hiernaar onderzoek te doen met als doelstelling om de leefstijlfactoren van de leerlingen in kaart te brengen. Daarnaast is het doel van het onderzoek om preventieve en oplossende interventies als aanbevelingen te adviseren.
Als eerste is er een literatuurstudie gedaan naar de begrippen leefstijl, leefstijlinterventies en bewustwording. Deze begrippen zijn gedefinieerd om een goed antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag ‘Wat is de kwaliteit van de leefstijl van alle leerlingen op het Scheldemond College in Vlissingen?’. Elk begrip is gekoppeld aan een deelvraag, waarbij de deelvragen direct zijn afgeleid van de hoofdvraag.
Het onderzoek bestaat uit zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve informatieverzameling. De literatuurstudie heeft ertoe geleid dat er een operationaliseringstabel kon worden gemaakt, die van groot belang is bij het maken van een geschikte enquête voor de onderzoekspopulatie. Voor de kwalitatieve gedeelte van het onderzoek is er een topiclijst gemaakt voor de semigestructureerde interviews met de kantinemedewerkers op school en de eigenares van de cateringbedrijf ‘Catermaat’.
De onderzoekspopulatie zijn alle leerlingen van het Scheldemond College. De gehele populatie beslaat ongeveer 1200 leerlingen die zijn verdeeld onder gebouw Wielingen (VMBO/MAVO) en gebouw Sardijn (HAVO/VWO). Twee verschillende aanpakken zijn gebruikt om de leerlingen te enquêteren. De aanpak voor gebouw Sardijn was van groot succes en die van gebouw Wielingen daarentegen minder. De hoeveelheid response van gebouw Wielingen was niet groot genoeg, waardoor alleen gebouw Sardijn verder in het onderzoek is genomen.
De kwantitatieve resultaten zijn omgezet in overzichtelijke grafieken die passen bij de individuele leefstijlfactoren, leefstijlinterventies en onderdelen van het ASE-model. De kwalitatieve resultaten zijn in een overzichtelijke tabel gezet en verder uitgetypt.
De resultaten zijn verklaard en geïnterpreteerd, waarbij er gebruikt is gemaakt van de gevonden theorie in de literatuuronderzoek. Per deelvraag zijn de resultaten onderling met elkaar en met de theorie geconfronteerd.
Aan de hand van de verklaringen en interpretaties van de onderzoeksresultaten, was het mogelijk om antwoorden te geven op de deelvragen, hoofdvraag en doelstellingen. Het algemene gevoel en de indruk van het docententeam klopt. De kwaliteit van de leefstijl van de leerlingen is onder de maat. Hoewel de leerlingen voldoen aan verschillende normen en richtlijnen van de verschillende leefstijlfactoren, is dat niet voldoende om een gezonde leefstijl hanteren. Niet alle leefstijlfactoren zijn in orde en de kennis van de leerlingen is niet voldoende om aan te kunnen geven wat de normen, richtlijnen en gezondheidswinst zijn bij een gezonde leefstijl.
Als laatste zijn er vijf aanbevelingen beschreven voor het Scheldemond College. Deze aanbevelingen zijn:
1. Een sportdag met zowel theorie- als sportonderdelen
2. Meer workshops
3. Een reader voor de mentoren
4. Theorie tijdens gym
5. Een portiebeleid

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersScheldemond College, Vlissingen
Datum2017-07-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk