De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pedagogische sportcontext

Een onderzoekvoorstel naar de pedagogische sportcontext met als doel preventie

Rechten:

Pedagogische sportcontext

Een onderzoekvoorstel naar de pedagogische sportcontext met als doel preventie

Rechten:

Samenvatting

In de gemeente Bunschoten zijn problemen in de jeugdzorg, specifiek zijn het aantal jeugdhulptrajecten en de kosten van de afgelopen jaren hard gestegen. Om dit probleem aan te pakken is gevraagd om een preventieve aanpak. Dit kan bewerkstelligd worden door positief bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Een sportdocent kan dit doen door in de gymlessen in het
basisonderwijs de componenten van de pedagogische sportcontext te verwerken.
Daarom is de onderzoekvraag: In welke mate passen de sportdocenten van NBSS de componenten van een pedagogische sportcontext toe in de sportlessen?

Om de pedagogische sportcontext kwantitatief te meten zijn de beschermende factoren, de componenten van de pedagogische sportcontext en het model van Van Gelder gebruikt. Er is een checklist voor leskaarten gemaakt, het vakwerkplan geanalyseerd en een online vragenlijst gemaakt. In deze checklist en vragenlijst zijn vragen gesteld over de componenten voor een pedagogische sportcontext; kennis, randvoorwaarden, werkzame elementen en monitoring.

Hieronder zijn de resultaten per component opgesomd:
• Kennis: De respondenten geven aan soms informatie op te zoeken over verschillende onderwerpen. Dit gebeurt het meest via internet en collega’s. De werkervaring van de respondenten is gemiddeld 2,73 jaar. De respondenten vinden zichzelf vaardig in hun vak. Qua attitude denken de meeste respondenten dat de sportdocent het verschil kan maken, of sport op meerdere vlakken kan bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.
• Randvoorwaarden: De beginsituatie van een les is door te weinig respondenten beschreven in de leskaart, terwijl ze in de vragenlijst aangeven dat wel te doen. Motorische doelen zijn wel beschreven en deze staan ook in het vakwerkplan evenals de lesopbouw. De organisatie mist in 50% van de leskaarten. Met sociale veiligheid wordt geen rekening gehouden maar met fysieke veiligheid wel. De bewegingsvormen en didactische werkvormen zijn afgestemd op de doelen, maar het is niet te beoordelen of het afgestemd is op de beginsituatie. Op de vragen over communicatie wordt goed gescoord.
• Werkzame elementen: De respondenten maken gebruik van succesmomenten en competitie elementen in de les en letten daarbij op de ego-oriëntatie van een kind. Samenwerking wordt in
het vakwerkplan behandeld. Zo levert het opbouwen en opruimen met de kinderen tijdwinst op in de les en is het makkelijk voor de docent. In de leskaarten is samenwerking aanwezig en de respondenten zeggen het veel te gebruiken.
• Monitoring: Het monitoren van de docent is niet opgenomen in het NBSS-leskaartformat of het vakwerkplan. Twee derde van de respondenten geeft aan wel zijn handelen te monitoren. De monitoring en beoordeling van het kind wordt aan de hand van een beoordelingsformat gedaan waarbij ieder beweegthema een afzonderlijk cijfer krijgt en de sociale leerlijnen met één cijfer wordt beoordeeld. Tot slot geven de respondenten aan gesprekken te voeren met collega’s over de ontwikkeling van het kind.

Met deze gegevens is geconcludeerd dat de werkzame elementen het beste worden toegepast. Kennis en monitoring is voldoende maar kan worden verbeterd. De randvoorwaarden voldoen op moto risch niveau maar om beter te onderzoeken of sportdocenten bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling met de invulling van de les, moet een observatieonderzoek plaats vinden aangezien de sportdocenten in de voorbereiding niet voldoen aan de randvoorwaarden op sociaal-assertief niveau.

Naast een observatieonderzoek wordt ook aanbevolen om onderzoek te doen naar de beleving van de kinderen van de sportdocent. De jaarplanning voor de motorische leerlijnen mag net zo uitgewerkt worden voor de sociale leerlijnen. Dit moet ook worden doorgevoerd in de beoordeling van kinderen. Tot slot wordt geadviseerd om het leskaartformat aan te passen op het gebied van sociaal assertieve doelen en monitoring van de sportdocent zelf.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSportkunde
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerNBSS, Baarn
Datum2021-07-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk