De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe maken we Zeeland veilig?

Een onderzoek naar het risico- en crisiscommunicatiebeleid Zeeland Veilig

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe maken we Zeeland veilig?

Een onderzoek naar het risico- en crisiscommunicatiebeleid Zeeland Veilig

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Risico- en crisiscommunicatie heeft één gezicht in Zeeland: Zeeland Veilig. Veiligheidsregio Zeeland is initiatiefnemer en werkt hierbij samen met tal van Zeeuwse veiligheidspartners aan een veilige provincie en een zelfredzamere bevolking. Facebook is opgenomen in de online strategie van Zeeland Veilig, omdat veel mensen tegenwoordig actief zijn op dit online kanaal (Panteia, 2015). Echter heeft Zeeland Veilig nog niet het gewenste online engagement op Facebook: slechts 0,9% van de totale bevolking (3.474 volgers). Het doel is om in 2019 10.000 volgers te hebben. Veiligheidsregio Zeeland wil achterhalen op welke manier risicocommunicatie via Facebook het meest effectief ingezet kan worden. Daarom is er allereerst onderzocht wat het online engagement van Zeeland Veilig is.
De hoofdvraag van dit onderzoek: ‘’Wat is het online engagement van Zeeland Veilig op Facebook?’’, wordt middels vier deelvragen beantwoord. De hoofdonderwerpen die gebruikt zijn als onderbouwing voor dit onderzoek zijn Online Engagement en Risicocommunicatie.
Het onderzoeksontwerp is getrianguleerd: er zijn vier methodes ingezet om het online engagement van Zeeland Veilig vanuit verschillende invalshoeken te kunnen bekijken. Iedere deelvraag bevat een andere methode.
Dat het gewenste online engagement van Zeeland Veilig nog niet bereikt is, is het gevolg van het label dat niet goed naar buiten wordt gedragen door medewerkers en de lage naamsbekendheid. De betrokkenheid op de Facebookpagina groeit langzamerhand, maar omdat het bereik zo klein is, heeft dit procentueel weinig invloed. Om een stap vooruit te kunnen komen en dus meer online engagement te genereren voor Zeeland Veilig, zal Veiligheidsregio Zeeland allereerst een stap terug moeten doen door intern meer betrokkenheid te creëren onder medewerkers, zodat het merk meer lading krijgt. Daarna kan er aan de naamsbekendheid worden gewerkt. Meer naamsbekendheid zal vervolgens weer positieve invloed hebben op de betrokkenheid bij Zeeland Veilig, ofwel: het online engagement.
De aanbeveling van dit onderzoek bestaat uit twee fasen: 1. Interne betrokkenheid creëren en 2. Naamsbekendheid opbouwen. Een sterk merk behouden betekent echter wel continu blijven onderzoeken en evalueren. Daarom volgt er na deze twee fasen een nader onderzoek.
1. Interne betrokkenheid creëren (strategisch)
Intern wordt er meer betrokkenheid gecreëerd voor Zeeland Veilig op basis van een internal branding strategy. Dit proces bestaat uit verschillende stappen. Belangrijk hierbij is dat de identiteit van Zeeland Veilig aangescherpt wordt en dat interne partnerorganisaties actiever betrokken worden bij het label. Het uitdragen van de kernwaarden staat hierbij centraal.
2. Naamsbekendheid opbouwen (operationeel)
Als de eerste stap succesvol is afgerond, kunnen er acties ondernomen worden om de naamsbekendheid van Zeeland Veilig op te bouwen. Gebruik maken van het netwerk van interne partnerorganisaties speelt hierbij een belangrijke rol. Ook het stimuleren van het risicobewustzijn is een effectieve manier om veel mensen te kunnen verbinden met Zeeland Veilig.
Het doel is om in 2019 ten minste 10.000 volgers te hebben op Facebook. In de komende anderhalf jaar (juli 2017 tot december 2018) wordt de eerste fase tot uitvoering gebracht. Het jaar daarna (januari 2019 tot december 2019) wordt er actief gewerkt aan de naamsbekendheid van Zeeland Veilig. Aanbevolen wordt om na anderhalf jaar een intern onderzoek te doen om te achterhalen in hoeverre Zeeland Veilig nageleefd wordt binnen de partnerorganisaties.
Als het doel om 10.000 volgers te hebben op Facebook bereikt is, kunnen er ook opnieuw A/B-tests uitgezet worden. De kans op significante resultaten is dan beduidend hoger.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersVeiligheidsregio Zeeland, Middelburg
Datum2017-07-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk