De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het netwerkbedrijf

Een onderzoek naar informatiebehoefte van Zeeuwse gemeenten en de beschikbare kennis over het energiesysteem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het netwerkbedrijf

Een onderzoek naar informatiebehoefte van Zeeuwse gemeenten en de beschikbare kennis over het energiesysteem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Enduris wil op een laagdrempelige manier, per doelgroep, uitleggen wat het energiesysteem inhoud. Aan de hand van een vooronderzoek is voor dit onderzoek gekozen voor de doelgroep Zeeuwse gemeenten. Uit de probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘In hoeverre sluit de beschikbare kennis van Enduris aan op de informatiebehoefte van Zeeuwse gemeenten, met betrekking tot het energiesysteem?’. De doelstelling van dit rapport is om helder te krijgen wat de beschikbare kennis van Enduris is en de informatie behoefte van Zeeuwse gemeenten met betrekking tot het energiesysteem, om vervolgens met een set aanbevelingen te komen.

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is gebruikt gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. Door middel van semigestructureerde interviews met de beleidsmedewerkers van iedere Zeeuwse gemeente is de informatiebehoefte vastgesteld. Alle interviews verliepen aan de hand van een topiclijst. Daarnaast is aan de respondenten een lijst met onderwerpen voorgelegd waarbij zij aan konden kruisen over welke onderwerpen ze graag informatie willen ontvangen. De kennis van Enduris is overzichtelijk gemaakt door middel van een kenniskaart. Deze is opgesteld aan de hand van gesprekken binnen het bedrijf met verschillende personen.

Het resultaat van de kenniskaart is een schema met onderwerpen en daarbij de kennisdragers. Hieruit blijkt dat er meerdere personen kennis hebben over een specifiek onderwerp, er is dus nog geen expliciete ambassadeur.
Uit de interviews met de gemeenten is naar voren gekomen dat de gemeenten zowel informatiebehoefte hebben op het gebied van voorlichting naar de burgers als informatiebehoefte over onderwerpen om hun eigen beleid beter vast te stellen. Onderwerpen waar gemeenten graag meer informatie over ontvangen zijn: proeftuinen, gegevens over verbruik en opwekking van energie binnen de gemeente en burgerinitiatieven. Daarnaast is het voor de respondenten niet duidelijk wat het verschil tussen Enduris en DELTA is. Ze weten niet bij wie ze moeten zijn met welke vragen. De respondenten geven aan dat er momenteel (bijna) geen contact is met Enduris. Ze zien een betere samenwerking in te toekomst positief voor zich en staan open om met Enduris rond de tafel te gaan zitten.

Uit het gehele onderzoek is de conclusie te trekken dat de Zeeuwse gemeenten behoefte hebben aan een betere samenwerking met Enduris. Enduris heeft informatie en kennis waar gemeenten gebruik van kunnen maken in hun beleidsvoering. Het advies aan Enduris is daarom om te investeren in relatiemanagement. Daarnaast hebben de gemeenten samen een aantal projecten waarbij Enduris wellicht kan aansluiten, zoals het Duurzaam Bouwloket. Verder zal Enduris duidelijk moeten maken wat het verschil is met DELTA. Wanneer kunnen de gemeenten bij Enduris terecht en wanneer moeten ze naar DELTA? Uit de resultaten van de kenniskaart kwam naar voren dat er nog geen duidelijke ambassadeurs zijn voor bepaalde onderwerpen binnen Enduris. Het advies is daarom ook om deze aan te wijzen en een projectteam samen te stellen om de samenwerking met Zeeuwse gemeenten aan te gaan. Als iets duidelijk is geworden in dit onderzoek, is dat er behoefte is aan een betere samenwerking van beide kanten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersEnduris B.V., Goes
Datum2016-06-22
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk