De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sharing is caring

Een kwantitatief onderzoek naar Shared Decision Making binnen de thuiszorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Sharing is caring

Een kwantitatief onderzoek naar Shared Decision Making binnen de thuiszorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding onderzoek:
Binnen de zorg heeft een verschuiving plaatsgevonden van een standaard zorgaanbod naar persoonsgerichte zorg, waarin Shared Decision Making (SDM) een belangrijk uitgangspunt is. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het toepassen van SDM in de praktijk moeilijk verloopt, waaronder bij ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Het doel van dit onderzoek is daarom om inzicht te krijgen in hoeverre (wijk-)verpleegkundigen en verzorgenden bij ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen thuiszorgteams in Terneuzen bekwaam zijn om te werken met SDM en welke eventuele verbeterpunten mogelijk zijn om de bekwaamheid te verbeteren.
Methode:
Voor beantwoording van de onderzoekvraag is gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoek. Onder de (wijk-)verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorgteams in Terneuzen is een zelfontwikkelde enquête uitgedeeld, waarbij 41 respondenten zijn verkregen. De gegevens van de ingevulde enquêtes zijn verwerkt in het programma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
Resultaten:
Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat 40 respondenten (98%) niet wisten wat SDM inhield voor de enquête en 26 respondenten (65%) geen SDM-model gebruiken. De SDM-onderdelen ‘vragen op welke wijze de cliënt informatie zou willen krijgen’ en ‘samen met de cliënt en/of familie grondig de opties afwegen tegen elkaar’ worden door minstens 15 respondenten (36,6%) nooit toegepast. De andere onderdelen worden soms of regelmatig toegepast. De competenties om SDM te kunnen toepassen worden door minstens 15 respondenten (36,6%) regelmatig toegepast, behalve de competentie ‘het niet meteen toewerken naar een oplossing’. ‘Te weinig kennis’, ‘niet weten hoe het moet worden uitgevoerd’, ‘te veel tijd kosten’ en ‘het verschil niet weten met cliëntgerichte communicatie’ worden als belemmeringen ervaren om SDM toe te passen. Tenslotte blijkt dat 29 respondenten (27,6%) meer willen leren over SDM door het bijwonen van een scholing/bijscholing en 22 (21%) door een E-learning.
Conclusie:
De medewerkers zijn tijdens dit onderzoek niet bekwaam genoeg gebleken om SDM te kunnen toepassen. Het is raadzaam de kennis van de (wijk-)verpleegkundigen en verzorgenden te verhogen en alle onderdelen van SDM bij alle keuzegesprekken toe te passen en niet alleen regelmatig.
Aanbevelingen:
Naar aanleiding van dit onderzoek wordt aanbevolen om de medewerkers een e-learning aan te bieden en klassikale lessen te laten volgen. Dit om de kennis te verhogen. Een andere aanbeveling is om tijdens de opleiding tot verpleegkundige het SDM-proces te laten terugkomen, hierdoor wordt na de opleiding de implementatie van SDM in de praktijk makkelijker gemaakt. Tenslotte kan eventueel een vervolgonderzoek gedaan worden naar een passend SDM-model voor de thuiszorg.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde & Verloskunde
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerZorgsaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen
Datum2019-02-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk