De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Retentie en leefstijlverandering bij Focus Fit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Retentie en leefstijlverandering bij Focus Fit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het ledenverloop van Focus Fit is groot, waardoor het ledenaantal gelijk blijft. Het gevolg hiervan is dat het bedrijf niet groeit en zo geen extra financiële ruimte krijgt, waardoor ze minder makkelijk kan inspelen op de wensen en behoeften van de leden en de veranderende markt.
Het onderzoek dat is gedaan heeft de volgende centrale vraag: ‘Hoe kan Focus Fit de leden stimuleren (langdurig) aan leefstijlverandering te blijven werken bij Focus Fit?’
De volgende deelvragen zijn geformuleerd:
- Welke factoren zijn van invloed op de mate waarin Focus Fit in staat is haar leden vast te houden?
- Welke factoren zijn van invloed op het volhouden van een leefstijlprogramma?
Het onderzoek is uitgevoerd door een enquête te houden onder zowel de oud-sportleden welke het abonnement in de periode 1 september 2015 tot en met 1 maart 2016 hebben beëindigd en de huidige sportleden. Naar aanleiding van de resultaten van de enquêtes zijn respondenten benaderd om verder mee te werken aan verdiepende interviews.
Het behoud van de leden van Focus Fit is afhankelijk van drie factoren waar zij invloed op kunnen uitoefenen: gedrag, gedragsinformatie en klantperceptie.
Gedragsinformatie kan beïnvloed worden door de sporters te stimuleren vaker te komen sporten. Op het gebied van klantperceptie wordt aangegeven dat de dimensie responsiviteit de hoogste beoordeling heeft gekregen. De dimensie tastbaarheden kreeg de laagste beoordeling, waarna betrouwbaarheid volgde.
Redenen om het abonnement te beëindigen zijn tijdgebrek, gebrek aan motivatie en financiële redenen. Op het gebied van intentie scoren de oud-leden en de huidige leden gelijk. De oud-leden geven op het gebied van motivatie aan verbondenheid niet belangrijk te vinden, wat betekent dat zij niet aan de drie basisbehoeften voldoen waardoor zij minder sterk intrinsiek gemotiveerd zijn. Dit kan mogelijk verklaren dat zij het abonnement hebben beëindigd vanwege gebrek aan motivatie.
Op het gebied van retentie kan Focus Fit hier invloed op uitoefenen door de leden te stimuleren vaker te komen sporten, in de meest optimale situatie meer dan 60 keer per jaar. Daarnaast zal Focus Fit moeten werken aan de dimensies betrouwbaarheid en tastbaarheden door vaste medewerkers aan te stellen om administratieve en technische problemen op te lossen. Hier zal een uitgebreidere documentatie voor bijgehouden moeten worden om de problemen consequent op te lossen. De redenen om het abonnement te beëindigen waar Focus Fit invloed op heeft zijn volle groepslessen, gebrek aan motivatie en tijdgebrek. Het probleem van volle groepslessen kan worden opgelost door strenge controles uit te
voeren aan de hand van de inschrijflijsten. Het aspect tijdgebrek kan mogelijk worden opgelost door in het weekend langer open te gaan. Gebrek aan motivatie kan worden beïnvloed door een van de drie basisbehoeften, sociale contacten, te beïnvloeden door het personeel te instrueren een open houding aan te nemen richting de sporters en op een vrije manier met hen om te gaan.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersFocus Fit Goes
Datum2016-06-20
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk