De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is 'Goes Bezig', goed bezig?

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van de betrokkenen binnen het project 'Goes Bezig'

Rechten:

Is 'Goes Bezig', goed bezig?

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van de betrokkenen binnen het project 'Goes Bezig'

Rechten:

Samenvatting

Gezondheid is voor iedereen anders, en iedereen voelt zich gezond op een andere manier. Binnen deze scriptie wordt gezondheid aangeduid door middel van de negen gezondheidsdimensies. De negen gezondheidsdimensies zijn aspecten die allemaal met elkaar in verbinding staan. Wanneer er een goede balans is tussen deze dimensies kan er gesteld worden dat iemand ‘gezond’ is. De dimensies waar het om gaat zijn: Bewegen, gezonde voeding, slapen, sociaal, financieel, balans, wonen en samenleven, zingeving en gezond gedrag. De cijfers op het gebied van werkeloosheid en inwoners met een lage sociaal economische status is erg hoog. Naast deze twee aspecten is er in de cijfers ook terug te zien dat er veel mensen in een sociaal isolement zitten en dat de mate van depressie erg hoog is.
Om deze reden is er in het jaar 2016 een project gestart, namelijk: ‘Goes Bezig’. Dit project heeft als doel de gezondheid te bevorderen door middel van interventies die aansluiten op de negen gezondheidsdimensies. Het project is gericht op gezinnen met een lage sociaal economische status.

Aan het begin van het project is er een kwantitatieve nulmeting gedaan en aan het eind zal een kwantitatieve één meting worden gedaan. Tijdens deze onderzoek momenten is er geen ruimte om de betrokkenen van het project hun mening te laten geven over het project. Het project zal aan het eind van 2019 worden afgesloten en er zal een doorstart worden gemaakt. Het is daarom van belang dat er ook duidelijkheid komt in de ervaringen en meningen van de betrokkenen zodat deze doorstart effectiever kan worden.

De onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe hebben de deelnemers de interventies van het project ‘Goes Bezig’ ervaren op het gebied van de negen gezondheidsdimensies?’.
Deze onderzoeksvraag is verdeeld in twee deelvragen.
- Wat was de motivatie van de betrokkenen om mee te doen aan een interventie?
- Wat zijn de ervaringen in relatie met de negen gezondheidsdimensies van de doelgroepen met de interventies?

Het onderzoek van deze scriptie betreft een kwalitatieve tussenmeting. Er zijn vijf observaties uitgevoerd en negen interviews afgenomen. Deze interviews waren verdeeld in drie doelgroepen. De eerste doelgroep zijn de deelnemers die alleen mee hebben gedaan aan de interventies, de tweede doelgroep zijn de deelnemers die hebben meegedaan en hebben geholpen met organiseren en de derde doelgroep heeft meegedaan maar is uiteindelijk gestopt met zijn of haar deelname aan het project ‘Goes Bezig’.

De eerste twee doelgroepen geven aan dat zij mee zijn gaan doen met het project om gezonder te worden en nieuwe mensen te leren kennen en de derde doelgroep deed alleen mee om nieuwe mensen te leren kennen. In de resultaten is ook te zien dat de eerste doelgroep bewuster is geworden van gezondheid, maar hier nog niet naar handelt. De tweede doelgroep is op alle dimensies gezonder geworden en bij de derde doelgroep is bijna geen vooruitgang geboekt. Om het project effectiever te kunnen maken is het van belang dat de interventies herhaaldelijk voorkomen. Op dit moment wordt er te weinig per onderwerp besproken waardoor niet echt de diepte in kan worden gegaan. Een andere aanbeveling is om jongeren bij de workshops te betrekken zodat zij vanaf jongs af aan al meekrijgen wat gezond leven inhoudt. Voor vervolgonderzoek is het interessant om te gaan kijken hoe groot de invloed van mededeelnemers is op de ervaringen van de deelnemers. Daarnaast is een aanbeveling om ook de betrokken professionals te interviewen omdat dit een tekortkoming is geweest tijdens het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSportkunde
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerLectoraat Healthy Region, Vlissingen
Datum2019-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk