De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Change ahead

Een onderzoek naar de juiste veranderstrategie door de komst van waterstof voor een regionale netbeheerder

Open access

Rechten:

Change ahead

Een onderzoek naar de juiste veranderstrategie door de komst van waterstof voor een regionale netbeheerder

Open access

Rechten:

Samenvatting

Een verandering als de energietransitie heeft een hoge complexiteit. Hoe kan Enduris deze
complexiteit nou het beste overzien en aanpakken? Dit komt aan bod in het afstudeeronderzoek ‘Change ahead’, deze opdracht is uitgevoerd voor Enduris B.V. binnen de
afdeling Asset Management Gas. Door de energietransitie is een onzekerheid ontstaan over
de toekomst van de regionale netbeheerder Enduris. Om te kunnen voldoen aan de CO2-reductie van het klimaatakkoord zal gebruik moeten worden gemaakt van duurzame alternatieven. Hierop worden verschillende analyses los gelaten, waarin een vijftal energietransitie scenario’s zijn geformuleerd.
In een aantal van deze analyses wordt waterstof gezien als één van de nieuwe energiedragers ter vervanging van aardgas. De energietransitie heeft een hoge complexiteit waardoor de impact van een verandering lastig is te overzien en dit het lastig maakt een juiste aanpak te kiezen.

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke veranderaanpak de Enduris organisatie het beste kan hanteren voor de komst van waterstof. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke veranderstrategie dient Enduris te hanteren om klaar te zijn voor de komst van waterstof als energiedrager? Hiervoor is de huidige Enduris organisatie en is de impact van de toekomstscenario’s op de organisatie in kaart gebracht. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is gebruik gemaakt van een onderzoeksmethode met een theoretisch- en empirisch deel.
Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verschillende veranderstrategieën van Boonstra (2004). Vanuit deze theorie wordt gesteld dat de keuze van een veranderstrategie afhankelijk is van de mate van participatie van de medewerkers, maar ook van het verandertempo. Verder wordt in deze theorie ook rekening gehouden met de verschillende totstandkomingen van veranderingen.
Op basis van de interpretaties over de scenario’s is gebleken dat tussen de scenario’s veelal onderscheid wordt gemaakt door de sturing van de scenario’s en de kwantiteit aan waterstof.
Zo wordt verwacht dat Enduris als regionale netbeheerder bij het internationale scenario meer
volgend zal zijn aan landelijke partijen. In het RES-scenario zal Enduris meer beïnvloedingsmogelijkheden hebben, doordat zij samen met de provincie en gemeentes op zoek gaan naar de beste oplossingsrichtingen per gebied in Zeeland. De meningen over het verandertempo van de transitie verschillen. De Enduris organisatie zou willen dat dit tempo hoog ligt, echter wordt veelal verwacht dat deze verandering gestaag op Enduris af zal komen.
Ook wisselen de ervaringen met betrekking tot de participatie van de medewerkers. Op basis van deze elementen wordt voor het scenario internationale sturing een planmatige strategie geadviseerd, omdat deze het best passend is bij een centrale en hiërarchische sturing. Voor het RES-scenario en generieke sturing wordt een interactieve strategie geadviseerd, omdat in deze scenario’s ruimte nodig is voor het uitwisselen van perspectieven over de beste oplossingsrichtingen per gebied in Zeeland.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingDomein Economie
PartnerEnduris, DNWG Groep N.V., Goes
Datum2020-06-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk