De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Procesverbetering binnen de LWM productieplant Bergen op Zoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Procesverbetering binnen de LWM productieplant Bergen op Zoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De toenemende marktvraag naar diepgevroren aardappelproducten, appetizers en gedroogde aardappelvlokken is aanzienlijk groter dan dat LWM momenteel met de huidige capaciteit kan produceren. Deze groei heeft er helaas toe geleid dat de focus op de efficiëntie is verzwakt, wat heeft geresulteerd in een verhoging van de kostprijs met dertien procent. Naar aanleiding hiervan is het 'Operational Improvement Gap' (OIG) team opgezet, gericht op het creëren van meer capaciteit met de huidige productiemiddelen met als doel de efficiëntie en effectiviteit te verhogen met als resultaat een lager kostenniveau en een verhoogde productiviteit.

Binnen het gehele OIG project is het doel van dit onderzoek om te achterhalen hoe het huidige Performance Control System (PCS) van de LWM productie locatie Bergen op Zoom geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan het Performance control system binnen de LWM plant Bergen op Zoom geoptimaliseerd worden, zodat een aanzienlijke efficiëntie gerealiseerd wordt?

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is kwalitatief onderzoek uitgevoerd, de dataverzamelingsmethoden die in dit onderzoek zijn toegepast bestaan uit: DILO's, brownpaper sessies, effectiviteitsmetingen en interviews. Het interview betreft een semigestructureerd interview, waarbij een vooraf opgesteld interviewschema aanwezig is. De respondenten bestaan uit zeventien medewerkers, werkzaam binnen drie verschillende afdelingen (grading, frozen, pachaging) en op drie verschillende niveaus.

Op basis van de resultaten en conclusies kan worden opgemaakt dat het PCS is opgebouwd uit diverse overleg- en afstemmingsmomenten, waarin KPI’s worden gemonitord. Echter, er blijkt binnen het huidige PCS geen standaard aanwezig te zijn. De inefficiëntie van het PCS is veroorzaakt door een onvoldoende definitie van de juiste KPI’s (lange termijn plan), een derhalve onjuiste invulling van do en een nagenoeg afwezigheid van check en act. Daarnaast worden de laatste twee dimensies (waarderen en reflecteren) van de emotioneel getinte IMWR-cirkel niet optimaal bevonden. Een kanttekening bij het onderzoek is dat bij de aanbevelingen geen rekening is gehouden met arbeidscapaciteit, beschikbare tijd en financiële middelen.

De algemene aanbeveling richting de LWM plant Bergen op Zoom is er in de eerste aanleg op gericht om de huidige KPI-boom te herzien en opnieuw vast te stellen, tevens het verzien van de overleggen op dag en schift niveau met de daarbij toebehorende documentatie.

De nieuw ontworpen KPI’s zullen verwerkt worden in nieuw op te stellen documentatie die tijdens de overleggen zal worden geraadpleegd. Deze nieuw ontworpen standaarden zullen gecontroleerd worden aan de hand van visueel management en Gemba walks, wat tevens zal resulteren in een toenemende feedback. De stapsgewijze benadering hoe deze aanbevelingen geïmplementeerd zullen worden, staat verder uitgewerkt in het implementatieplan.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersLamb Weston / Meijer V.O.F., Bergen op Zoom
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk