De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat brengt jou in beweging?

Onderzoek naar factoren die van invloed zijn bij het al dan niet deelnemen en volhouden van de leefstijlinterventie Zeeland in Beweging

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat brengt jou in beweging?

Onderzoek naar factoren die van invloed zijn bij het al dan niet deelnemen en volhouden van de leefstijlinterventie Zeeland in Beweging

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding
De opdrachtgevers van dit onderzoek zijn Huisartsenpraktijk De Dolfijn en Stichting Zeeland in Beweging, beiden gevestigd in Middelburg. De leefstijlinterventie Zeeland in Beweging richt zich op mensen met een chronische aandoening of een verhoogd risico hierop. Er is binnen Zeeland in Beweging aandacht voor het maken van gezonde keuzes en met name het vergroten van de lichamelijke activiteit. De aanleiding van dit onderzoek is de vraag vanuit de organisatie om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het al dan niet deelnemen en volhouden van de leefstijlinterventie Zeeland in Beweging. Door deze factoren inzichtelijk te maken hoopt Stichting Zeeland in Beweging zichzelf te ontwikkelen en de interventie te optimaliseren.

Methode
Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd binnen Stichting Zeeland in Beweging. Door middel van semigestructureerde interviews zijn de gegevens verzameld. De respondenten zijn bij Huisartsenpraktijk De Dolfijn geïnterviewd. Bij het analyseren van de gegevens zijn de interviews volledig uitgetypt, vervolgens gefragmenteerd en daarna overgezet in een horizontale vergelijking. In dit overzicht is een vertaalslag gemaakt naar labels en kernlabels. Aan de hand van de kernlabels zijn de resultaten beschreven.

Resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat persoonlijke benadering door de huisarts of praktijkondersteuner een belangrijke rol speelt bij het deelnemen aan de interventie. Daarnaast speelt een positieve attitude tegenover Zeeland in Beweging, de resultaatverwachting van het met succes afronden van de interventie en het behalen van het doel ook een rol. Kenmerken van Zeeland in Beweging dragen bij aan zowel het deelnemen als volhouden van de interventie. Persoonlijke kenmerken, positieve resultaatverwachtingen, sociale invloeden en de doelgerichtheid hebben er mede voor gezorgd dat de deelnemers de interventie met succes hebben afgesloten. Bij het afhaken van de interventie speelt een ambivalente attitude, een negatieve verwachting van het resultaat en de belemmeringen zoals lichamelijk ongemak een rol. Daarnaast hebben de respondenten de intentie om het beweegpatroon te behouden.

Conclusies
Er kan geconcludeerd worden dat de attitude, het gevoel van zelfeffectiviteit, sociale invloeden, de waarde van het doel en kenmerken van de interventie een belangrijke factor spelen bij het al dan niet deelnemen en volhouden van de interventie Zeeland in Beweging. Bij het deelnemen aan de interventie speelt de praktijkondersteuner of de huisarts een belangrijke rol. Het hebben van persoonlijke kenmerken zoals discipline en doorzettingsvermogen spelen een rol bij het volhouden van de interventie.

Aanbevelingen
Er wordt Stichting Zeeland in Beweging aanbevolen om de persoonlijke benadering en confrontatie door de praktijkondersteuner of de huisarts te behouden. Daarnaast kan de organisatie nog meer aandacht besteden aan het sociale aspect binnen de interventie. Zo wordt de doelstelling, maar ook de sfeer waarin de activiteiten plaatsvinden centraal gezet. Tevens is het van belang dat er verdieping ontstaat in het aanbieden van regulier sportaanbod, zodat doorstroming ontstaat na het afronden van de interventie. De metingen die worden verricht binnen Zeeland in Beweging moeten behouden blijven. Daarnaast kan het formuleren van de doelstelling goed in kaart gebracht worden door middel van een protocol.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
AfstudeerorganisatieStichting Zeeland in Beweging, Middelburg
Datum2016-07-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk