De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Modal shift poedertransport

Impact analyse van een mobiele laadunit

Open access

Rechten:

Modal shift poedertransport

Impact analyse van een mobiele laadunit

Open access

Rechten:

Samenvatting

Dit rapport onderzoekt de modal shift voor het transport van poedervormige bouwstoffen. Dit product wordt momenteel meestal over de weg vervoerd in plaats van over het water, omdat de voorzieningen bij verladers vaak ontoereikend zijn om binnenvaartschepen te laden. Om deze belemmering weg te nemen, hebben de projectpartners een mobiele laadunit ontwikkeld waarmee het product rechtstreeks van de silo van de verlader in het schip gepompt kan worden. We analyseren in dit rapport de impact van de inzet van deze mobiele laadunit. We hebben hiervoor een business case calculator ontwikkeld die gebruikt kan worden om een vergelijking te maken tussen transport over de weg en transport over het water.

Als use case bekijken we het transport tussen een verlader in Westdorpe en een klant in Noord-Frankrijk, waarbij 350 ton product vervoerd wordt. De resultaten van de business case calculator laten zien dat voor dit transport de keuze voor binnenvaart een kostenbesparing oplevert van maar liefst 30% ten opzichte van transport over de weg. Naast kostenvoordelen levert de modal shift ook milieuvoordelen op: de CO2-uitstoot daalt met minstens 50%. Tenslotte zien we een reductie in vervoersbewegingen op het terrein van de verlader en de klant. Er zouden 12 vrachtwagens nodig zijn om dit transport uit te voeren, dus de drukte op de terreinen en de congestie op de weg nemen substantieel af bij de overstap naar binnenvaart.

De resultaten van ons onderzoek tonen het belang aan van het efficiënt gebruiken van de capaciteit van het binnenvaartschip. In de use case wordt de capaciteit van het schip volledig gebruikt, waardoor een grote kostenbesparing gerealiseerd kan worden. Als er met een onvolledig geladen schip gevaren wordt, neemt de economische aantrekkelijkheid af van transport over het water ten opzichte van transport over de weg. De milieuvoordelen blijken echter robuust voor minder efficiënt gebruikt van scheepscapaciteit. Concluderend kunnen we stellen dat de business case calculator, die in dit rapport wordt gepresenteerd, een goed inzicht geeft in de financiële voordelen en milieuvoordelen van binnenvaarttransport. De inzet van de mobiele laadunit kan ervoor zorgen dat operationele belemmeringen worden weggenomen, zodat volop geprofiteerd kan worden van deze voordelen. Uit de use case blijkt dat de CO2-uitstoot meer dan halveert bij een modal shift. Wanneer de inzet van de mobiele laadunit de modal shift voor meerdere transportstromen mogelijk zou maken, kan daarmee een mooie bijdrage geleverd worden aan het verduurzamen van het goederenvervoer in Zeeland.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
AfdelingApplied Research Centre Technology, Water & Environment
LectoraatLectoraat Supply Chain Innovation
Datum2024-03-25
TypeRapport
DOI10.48544/a15a7310-c780-45dc-bf63-9db33359804d
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk