De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leefstijlcoaching bij FysiotherapieZeeland

Een onderzoek naar de wensen en behoeften van cliënten voor leefstijlcoaching bij FysiotherapieZeeland

Leefstijlcoaching bij FysiotherapieZeeland

Een onderzoek naar de wensen en behoeften van cliënten voor leefstijlcoaching bij FysiotherapieZeeland

Samenvatting

In gesprekken met Anton Engels van FysiotherapieZeeland is het belang van leefstijlcoaching binnen de praktijk van fysiotherapie naar voren gekomen. Leefstijlcoaching kan een belangrijke rol spelen in een verbetering en verduurzaming bij het resultaat van de behandelingen en daarbij de algehele gezondheid van de cliënt verbeteren.
Om te achterhalen hoe dit moet worden vormgegeven, heeft dit onderzoek zich gericht op het verkrijgen van inzicht in de wensen en behoeften van de cliënten van FysiotherapieZeeland.
Binnen dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: “Op welke manier kan leefstijlcoaching binnen FysiotherapieZeeland worden vormgegeven?”
Uit onderzoek van Dean & Söderlund (2015) blijkt dat leefstijlfactoren een belangrijke rol in het verhelpen en voorkomen van musculoskeletale klachten. Literatuuronderzoek laat zien dat focus op de dimensies van Positieve Gezondheid van Huber (2012) de ervaren gezondheid van cliënten naar verwachting vergroot. Hierdoor zijn de wensen en behoeften van de cliënten onderzocht aan de hand van de dimensies behorend tot Positieve Gezondheid van Huber. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwantitatieve onderzoeksmethode. De uitkomsten en resultaten uit de enquête zijn onderling met elkaar vergeleken en omgezet in tabellen, grafieken en figuren. De meest opvallende bevinding is dat respondenten veruit de meeste behoeften hebben aan leefstijlcoaching omtrent de lichaamsfuncties. Daarbij zijn de respondenten hoog gemotiveerd om dit bij hun eigen leefstijl te bekijken en te verbeteren. Ondanks de lagere behoefte in de andere dimensies moeten deze wel voor de cliënten van FysiotherapieZeeland bespreekbaar en behandelbaar zijn binnen leefstijlcoaching.

De aanbevelingen die uit dit onderzoek zijn voortgekomen zijn verdeeld in aanbevelingen op welke manier FysiotherapieZeeland een vervolg kan geven aan leefstijlcoaching en
aanbevelingen op het gebied van mogelijk vervolgonderzoek. De aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn als volgt:
• Aanbeveling 1: Onderzoeken en gegevens verzamelen van cliënten met behoeften aan leefstijlcoaching.
• Aanbeveling 2: Nader onderzoek binnen de specifieke doelgroep.
• Aanbeveling 3: Onderzoeken en opschonen klantenbestand.

De aanbevelingen voor FysiotherapieZeeland omtrent de inhoud en vormgeving van leefstijlcoaching zijn:
• Aanbeveling 1: Inhoud leefstijlcoaching verdelen in een basisgedeelte en individueel gedeelte. De onderwerpen bewegen, voeding en balans in het leven staan centraal
binnen leefstijlcoaching. Daarnaast moet gehoor worden gegeven aan de individuele behoefte van de cliënt.
• Aanbeveling 2: Leefstijlcoaching wordt vormgegeven op basis van een 1-op-1 traject door begeleiding van een leefstijlcoach. Het leefstijlprogramma moet een passende
duur en een vaste prijs hebben en gegeven worden bij de eigen praktijk voor fysiotherapie.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSportkunde
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerFysiotherapie Zeeland, Middelburg
Datum2020-09-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk