De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verpleegkundige zoekt begeleiding

Een kwantitatief onderzoek naar de ervaring van de verpleegkundigen in het Bravis ziekenhuis op het gebied van studentenbegeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verpleegkundige zoekt begeleiding

Een kwantitatief onderzoek naar de ervaring van de verpleegkundigen in het Bravis ziekenhuis op het gebied van studentenbegeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Verpleegkunde studenten ervaren problemen met begeleiding tijdens een stage in het ziekenhuis. Door een hoge werkdruk is er weinig tijd om een stagiair(e) te begeleiden. Stagiaires worden als voltallig personeel ingezet en voelen zich onder druk gezet. Verpleegkundigen hebben te weinig inzicht in de criteria van de stagiaires en worden niet altijd ondersteund in het begeleiden. Het onderzoek heeft als hoofdvraag: ‘Wat ervaart een verpleegkundige in het Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom tijdens het combineren van het begeleiden van een student verpleegkunde en het verlenen van kwalitatief goede zorg voor de patiënt?’
Methode
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een kwantitatief onderzoek gedaan onder 300 verpleegkundigen, middels een zelf opgestelde digitale enquête. Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen tien afdelingen in het Bravis ziekenhuis. De enquête is uitgezet via een mail aan de praktijkopleiders, waarin de verpleegkundigen via thesistools de enquête in konden vullen. Het is een crossectioneel onderzoek. De gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van het programma IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versie 23.0.
Resultaten
Van de 300 uitgezette enquêtes zijn er 86 ingevuld (28%). De respondenten geven aan dat er onvoldoende tijd is om een stagiair(e) te kunnen begeleiden. Verder is er onvoldoende tijd om de dienst te bespreken met de stagiair(e). De respondenten geven verder aan werkdruk hoger wordt tijdens het begeleiden van een stagiair(e). De kwaliteit van zorg is volgens de respondenten hoog en deze verlaagd niet op het moment dat een stagiair(e) begeleid wordt.
Conclusie
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er zowel belemmeringen als positieve aspecten worden ervaren in het combineren van stagebegeleiding en kwalitatief goede zorg verlenen. Belemmeringen worden ervaren op het gebied van tijd, werkdruk en inzicht. Een positief aspect is dat de kwaliteit van zorg niet lijdt onder het begeleiden van een stagiair(e). De verpleegkundigen gaven verbetermogelijkheden aan voor de werkbegeleiding. Onder andere: de stagiaire koppelen aan een vaste verpleegkundige, beter spreiding van stagiaires over een bepaalde periode en een training in begeleiden.
Aanbevelingen
Een aanbeveling wordt gedaan op het gebied van een cursus in begeleiding en het geven van feedback. Zowel een bestaande cursus over feedback geven/ontvangen als het ontwikkelen van een nieuwe cursus op het gebied van begeleiden. Verder is een aanbeveling gedaan om een stagiair(e) koppelen aan vaste werkbegeleiders. Tot slot wordt een aanbeveling tot vervolgonderzoek gedaan. Tijdsdruk is een belemmering waar op korte termijn geen aanbeveling voor gedaan kon worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingDomein Sociaal
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerBravis ziekenhuis, Bergen op Zoom
Datum2019-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk