De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

CenteringPregnancy®

Een betere vorm van zwangerschapszorg?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

CenteringPregnancy®

Een betere vorm van zwangerschapszorg?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding In Nederland is de perinatale sterfte hoog in vergelijking met andere Europese landen. Zwangeren van met een lage sociaaleconomische status lopen meer risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Een mogelijke oplossing is CenteringPregnancy®. Hierbij wordt prenatale zorg voor een groot gedeelte in groepsvorm gegeven. CenteringPregnancy® heeft drie belangrijke basiselementen: Verhogen van het kennisniveau, stimuleren van zelfmanagement en ondersteuning bieden. Probleemstelling: Wat zijn de ervaringen van de deelneemsters aan CenteringPregnancy® en in hoeverre zijn de doelen van CenteringPregnancy®: het verhogen van het kennisniveau, het stimuleren van zelfmanagement en het bieden van ondersteuning, gedurende de zwangerschapszorg bij ‘Tara verloskundigen’ en ‘Vivre praktijk voor de verloskunde’ behaald?

Methode Een kwantitatief surveyonderzoek is uitgevoerd door middel van een online en hard-copy enquête die bestond uit 48 vragen. De vragen bestonden voornamelijk uit stellingen. De enquête is verspreid onder 58 vrouwen die CenteringPregnancy® volgden bij verloskundigenpraktijken ‘Vivre’ of ‘Tara’ en in het derde trimester van de zwangerschap waren tot zes weken postpartum. De resultaten zijn met behulp van het programma Excel en Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) verwerkt en geanalyseerd.

Resultaten Er was een respons van 28 vrouwen (48%). Het merendeel van de respondenten is van Nederlandse afkomst (n=24) en hoogopgeleid (n=22). De respondenten geven gemiddeld een 8,6 aan de zwangerschapszorg. De respondenten zijn over het algemeen positief over de verworven kennis en beschikbare informatie. Ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen kwamen voor iets meer dan de helft van de vrouwen (n=16) onvoldoende aan bod. De respondenten vonden dat er voldoende ruimte was voor zelfmanagement. Iets meer dan de helft van de vrouwen (n=16) vond dat zij onvoldoende begeleiding kregen bij het maken van plannen voor de toekomst. Het merendeel van de respondenten (n=26) kreeg voldoende steun tijdens de zwangerschap.

Discussie Opvallend is dat de respondenten hoogopgeleid en van Nederlandse afkomst zijn, terwijl CenteringPregnancy® is ontwikkeld voor zwangeren met een lage sociaaleconomische status. Mogelijk zijn de respondenten geen goede afspiegeling van de totaalpopulatie. Daarnaast kan door middel van de stellingen over informatie niet gesteld worden dat daarmee ook het kennisniveau is verhoogd.

Conclusie Geconcludeerd kan worden dat de doelen van CenteringPregnancy® bij verloskundigenpraktijken ‘Vivre’ en ‘Tara’ worden behaald. De voorlichting omtrent ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen en de hulp bij het maken van plannen voor de toekomst zijn onvoldoende. Bij verloskundigenpraktijken ‘Vivre’ en ‘Tara’ maken met name hoogopgeleiden gebruik van CenteringPregnancy® en zijn de zwangeren tevreden over de geleverde zwangerschapszorg. Aanbevelingen Aangeraden wordt dat Verloskundigenpraktijken ‘Vivre’ en ‘Tara’ de informatie die omtrent ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen gegeven wordt en de hulp bij het maken van plannen voor de toekomst, aanpassen zodat dit aansluit bij de behoefte van de zwangeren. Binnen de opleiding dienen studenten goed te leren wat het belang is van voorlichting en wat de verschillende voorlichtingstechnieken zijn, waaronder CenteringPregnancy®. Tot slot wordt aanbevolen om onderzoek uit te voeren: naar zwangeren met een lage sociaaleconomische status en hun ervaring met CenteringPregnancy®, naar de behoefte van hoogopgeleide zwangeren en naar de ervaringen van de partner met CenteringPregnancy®.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde & Verloskunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2017-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk