De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming N286 Postweg

Samenvatting

De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn de problemen op de N286 Postweg te Tholen. De Provincie Zeeland werkt aan het verkeersveilig maken van de gehele N286 en de Postweg is hier een onderdeel van. Het tracé is erg onveilig en is er veel vraag vanuit de omgeving om dit te verbeteren. De Postweg wordt veel gebruikt door landbouwverkeer en het is een bochtig tracé. Hierdoor ontstaan er vaak gevaarlijke inhaalmanoeuvres en is de doorstroming op het tracé niet optimaal. Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de veiligheid en de doorstroming van het tracé tussen Poortvliet en Tholen. De onderzoeksvraag die volgt uit het probleem en het doel van het onderzoek is:
“Op welke wijze kan de verkeersveiligheid en de doorstroming van de gebiedsontsluitingsweg Postweg geoptimaliseerd worden, wanneer er wordt gekeken naar het alignement en de aansluitingen met het omliggende wegennet?”
Het resultaat van de onderzoeksvraag is een voorkeursvariant die de veiligheid en doorstroming van de N286 Postweg verbeterd. Om antwoord te geven op de hoofdvraag is als eerst de onderzoekslocatie onderzocht. Hieruit blijkt dat een groot deel van het betreffende gebied een hoge archeologische waarde heeft en dat een groot deel van het gebied zettingsgevoelig is. Daarna is het programma van eisen opgesteld. Voor het tot stand komen van het programma van eisen is er veel overlegd met de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen. Vervolgens zijn er acht schetsvarianten bedacht. Vijf van deze schetsvarianten zijn uitgesloten van het onderzoek, omdat de veiligheid en doorstroming hierbij niet optimaal was. De drie varianten met de hoogste veiligheid en doorstroming zijn vervolgens uitgewerkt tot voorlopige ontwerpen. Daarna zijn de drie voorlopige ontwerpen beoordeeld door middel van een Multicriteria Analyse. De variant die het hoogst scoort is de voorkeursvariant. De criteria waarop de varianten zijn beoordeeld zijn onderverdeeld in een kwalitatief en een kwantitatief deel. Het kwalitatieve deel bestaat uit de criteria geluidshinder omgeving en hinder tijdens uitvoering. Het kwantitatieve deel bestaat uit de criteria uitvoeringskosten, perceelverwervingskosten en risico archeologische kosten.
De uitkomst van de Multicriteria Analyse is dat variant 2 de voorkeursvariant is. Om er zeker van te zijn dat variant 2 de beste keuze is, is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Het kwalitatieve deel van de criteria weegt het minst zwaar mee en daarom is de weging van het kwalitatieve deel met 10 en 20 procent verhoogd en de weging van het kwantitatieve deel met 10 en 20 procent verlaagd. Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat ook met een verhoging van 20 procent variant 2 het hoogst scoort. Na het uitvoeren van de gevoeligheidsanalyse kan er met zekerheid gezegd worden dat variant 2 de voorkeursvariant is. In het ontwerp van variant 2 is er gekozen voor het toepassen van een landbouwtunnel.
Ten slotte is de voorkeursvariant uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp is onderverdeeld in het technisch ontwerp wegen en het technisch ontwerp landbouwtunnel. In het technisch ontwerp wegen is het tracé van de nieuwe Postweg, de parallelweg en het fietspad uitgewerkt. In het technisch ontwerp lanbouwtunnel is het ontwerp van de lanbouwtunnel uitgewerkt. Ook is de wapening van de maatgevende doorsnede van de tunnel berekend en getekend.
Ten slotte is het onderzoeksrapport opgesteld met daarin de inleiding, de methode en de resultaten van het onderzoek. Op basis van deze resultaten wordt een conclusie gegeven. Aan het einde van dit rapport wordt een aanbeveling gedaan voor de aspecten die nader onderzocht dienen te worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerProvincie Zeeland
Datum2017-06-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk