De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Basisschoolleerlingen bewegen te weinig gedurende de middagpauze

Onderzoek bij basisschool Het Talent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Basisschoolleerlingen bewegen te weinig gedurende de middagpauze

Onderzoek bij basisschool Het Talent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als leerlingen deelnemen aan spel- en beweegactiviteiten gedurende de pauzes op school heeft dit een positief effect op het sociale gedrag, de cognitie en de fysieke gesteldheid van de leerlingen (Collard, Boutkan, Grimberg, Lucassen, & Breedveld, 2014). Op de basisschool het Talent uit Middelburg nemen leerlingen uit de groepen drie tot en met acht volgens de leerkrachten en de directeur te weinig deel aan spel- en beweegactiviteiten. Om die reden is er onderzoek gedaan naar hoe het Talent leerlingen uit de groepen drie tot en met acht kan stimuleren tot meer deelname aan spel- en beweegactiviteiten gedurende de middagpauze.
Dit is gedaan door de directeur, alle leerlingen en leerkrachten uit groep drie tot en met acht door middel van een vragenlijst te ondervragen naar hun mening, wensen en behoeften met betrekking tot de middagpauze. Vervolgens zijn uit de groepen drie tot en met acht de leerkrachten die het meeste voor de groep staan en de directeur geïnterviewd om dieper in te gaan op hun mening, wensen en behoeften met betrekking tot het spel- en beweeggedrag gedurende de middagpauze. Ook zijn er twee directeuren van andere basisscholen geïnterviewd om erachter te komen welke middelen deze scholen gebruiken met betrekking tot het stimuleren van deelname aan spel- en beweegactiviteiten gedurende de middagpauze.
Uit de resultaten van deze methode van onderzoek kwam naar voren dat leerkrachten graag meer structuur zien gedurende de middagpauze en het liefst met een extra pleinwacht staan of de pauze opsplitsen. Dit omdat de leerkrachten nu overzicht moeten houden over een hele grote groep leerlingen en daardoor gevoelsmatig geen tijd hebben om leerlingen te stimuleren tot spel- en beweegactiviteiten. Ook is opgevallen dat er op het schoolplein heel eenzijdig wordt bewogen en door jongens vrijwel alleen maar wordt gevoetbald. Het toevoegen van uitdagende en duurzame materialen en het creëren van een uitdagender plein zal ervoor zorgen dat leerlingen meer mogelijkheden hebben en mogelijk meer divers zullen gaan bewegen (Boonstra & Hermens, 2011). Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de pleinwacht een stimulerende rol in kan nemen ten aanzien van het spelgedrag van leerlingen. Dit kan de pleinwacht onder andere doen door het aanbieden van materialen, het uitzetten van activiteiten of deelname aan activiteiten.
De conclusie van dit onderzoek is dat het Talent leerlingen op verschillende manieren kan stimuleren tot meer deelname aan spel- en beweegactiviteiten. De belangrijkste aspecten zijn:
- de organisatie van de middagpauze aanpassen;
- het toevoegen van uitdagende en duurzame materialen;
- het schoolplein uitdagender maken;
- een pleinwacht die een stimulerende rol inneemt.
De aanbevelingen die zijn gedaan aan het Talent zijn het opsplitsen van de pauze, ouders inzetten als pleinwacht, nieuwe duurzame en uitdagende materialen aanschaffen, het schoolplein uitdagender maken, de pleinwacht zet mobiele toestellen neer op het plein voor het begin van de lessen waar de hele dag gebruik gemaakt van kan worden en het aanschaffen van een ideeënboek met daarin voorbeelden van makkelijk op te zetten en op te ruimen activiteiten voor in de middagpauze.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingDomein Economie
PartnerArchipelschool het Talent, Middelburg
Datum2017-07-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk