De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de prijsperceptie van het huren van een deelauto bij het E-Mobility park

Rechten:

Een onderzoek naar de prijsperceptie van het huren van een deelauto bij het E-Mobility park

Rechten:

Samenvatting

Het bezitten van de conventionele auto wordt vandaag de dag steeds duurder en slechter voor het milieu, daarnaast neemt het aantal gebruikers in de deeleconomie sterk toe. Hierdoor is Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland in Vlissingen een deelauto-initiatief gestart met emissievrije voertuigen: het E-Mobility Park.
Momenteel beschikt het E-Mobility Park over zes deelauto’s. Echt heeft Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland als ambitie en doelstelling om in 2030 meer dan 2000 deelauto’s in Zeeland rond te hebben rijden. Om dit te realiseren wil de organisatie van het E-Mobility Park hun eigen prijsmodel tegen het licht houden en onderzoeken of deze goed is in de ogen van de gebruikers.
Vanuit bovenstaande behoefte is de volgende onderzoeksvraag ontstaan: "Wat is de prijsperceptie van het huren van een deelauto bij het E-Mobility Park?”
De doelstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: inzicht krijgen in welke prijs gebruikers van het E-Mobility Park voor deelauto’s willen betalen, wat de gebruiker vindt van de huidige communicatie over het prijsmodel en welke betalingsvorm de gebruiker het liefst gebruikt. Deze doelstelling is geformuleerd, omdat de organisatie van het E-Mobility Park momenteel geen goed inzicht heeft in deze onderwerpen.
Het betreft een kwalitatief onderzoek wat aan de hand van semigestructureerde interviews is afgenomen onder elf gebruikers van het E-Mobility Park. Voorafgaand aan de interviews is een theoretisch kader opgesteld met relevante wetenschappelijke literatuur over deelmobiliteit. Vervolgens zijn de onderdelen uit dit theoretisch kader in de operationalisatie omgezet naar een vragenlijst welke de basis heeft gevormd voor de interviews. Deze interviews zijn afgenomen, vervolgens getranscribeerd en op drie manieren gecodeerd. Aan de hand daarvan zijn de resultaten opgemaakt en de conclusies aan de hand van de hoofd- en deelvragen getrokken. Op basis daarvan zijn vervolgens de aanbevelingen geschreven.
De conclusie van het onderzoek is dat de meeste gebruikers een goede prijsperceptie hebben van deelauto’s van het E-Mobility Park. Echter zijn er rondom deze prijs een hoop onduidelijkheden voor gebruikers: waar is de prijs uit opgebouwd? Waar kan ik de prijs vinden? Naast bovengenoemde punten zijn er nog diverse verbeterpunten uiteengezet bij het hoofdstuk conclusie. Dit samen met de aanbevelingen biedt het E-Mobility Park een goed handvat om haar prijsmodel en dienstverlening te verbeteren en een goed fundament te leggen voor de toekomst.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommerciële Economie
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerStichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, Vlissingen
Datum2020-06-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk