De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kennisdelen over instellingen heen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kennisdelen over instellingen heen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het hoger onderwijs wordt geconfronteerd met diverse trends en ontwikkelingen in de samenleving.
Met name de technologische ontwikkelingen dringen door in het hoger onderwijs. De digitale
hulpmiddelen vallen niet meer weg te denken uit de normale gang van zaken binnen het onderwijs.
Om de mogelijkheden die het internet biedt te benutten, is er door de managementopleidingen (jaar 2)
besloten een digitaal platform op te zetten ten behoeve van het voorbereiden van de stage.
Studenten van de managementopleidingen hebben met elkaar geprobeerd om een werkend digitaal
platform op te zetten, waar ze met elkaar en het bedrijfsleven kennis kunnen delen omtrent stage. De
samenwerking tussen beide partijen loopt over het algemeen nogal stroef en door dit initiatief zal
worden getracht dit te doorbreken. De studenten hebben interviews gehouden met bedrijven en oudstagiaires
en hebben deze vervolgens gepresenteerd op surfgroepen (digitaal platform). Ook hebben de
studenten een promofilmpje over zichzelf gemaakt, waar ze zichzelf presenteren aan potentiële
stagebedrijven. Verdere interactie heeft tussen de partijen niet plaatsgevonden. Het is gebleven bij
kennisoverdracht en geen kenniscirculatie, wat overigens wel de doelstelling was.
Dat er geen sprake is geweest van kenniscirculatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, kan
worden toegeschreven aan gebrek aan inzet en interesse van de studenten. Gedurende de pilot hadden
de studenten niet echt de drang om inzet te tonen. Ze vonden het een beetje te vroeg, zich nu al bezig
te houden met de stage. Verder is gebleken dat de complexiteit van het systeem ook voor de studenten
een struikelblok is geweest en ze het er toen maar bij lieten zitten. Het is daarom aan te raden om in
het vervolg een workshop te geven over het gebruik van surfgroepen. De studenten weten dan waar ze
aan toe zijn en dit zou voor een actievere houding zorgen bij hen.
Wat betreft de informatie die de studenten gedurende de interviews hebben verzameld, geven een goed
beeld van wat men tijdens een stage kan verwachten. Dit onderdeel heeft wel degelijk een bepaalde
toegevoegde waarde geleverd voor de studenten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
InstituutDomein Management, Finance en Recht
Datum2008-06-12
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk