De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Human Capital Agenda creatieve industrie metropoolregio Amsterdam

Van Cloud tot Ground

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Human Capital Agenda creatieve industrie metropoolregio Amsterdam

Van Cloud tot Ground

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze agenda is een strategisch kader voor human capitalontwikkelingen in de creatieve
industrie in de Metropoolregio Amsterdam voor de komende vier jaar (2012-2016). De
agenda bestrijkt de gehele breedte van de creatieve industrie en richt zich op een
interdisciplinaire aanpak en op het stimuleren van een onderzoekende en ondernemende
cultuur in het onderwijs.
Leidende thema’s zijn:
• onderwijs over ondernemerschap;;
• vraag en aanbod op elkaar afstemmen;;
• alumni & permanente educatie;;
• internationalisering.
De Creatieve Industrie is de belangrijkste top sector voor de Metropoolregio Amsterdam
(CBS monitor topsectoren 2012). Voor de beschrijving van de Creatieve Industrie in de
Metropoolregio is een benadering vanuit drie clusters aangehouden: Kunsten & Cultureel
Erfgoed, Media & Entertainment, Creatieve Zakelijke Diensten (reclame, mode
vormgeving, architectuur).
Het Kernteam Creatieve Industrie MRA wil een belangrijke bijdrage leveren aan de
Europese en landelijke ambitie om Nederland in 2020 de meest creatieve economie van
Europa te laten zijn. Dit vraagt om continue innovatie, slimme en creatieve oplossingen.
Daarvoor is slim, creatief, jong (top)talent onmisbaar.
Bij deze ambitie hoort een naadloze verbinding en samenwerking tussen bedrijfsleven en
kennis- en onderwijsinstellingen. Het concurrerende klimaat, dynamiek en tempo in de
sector vragen om snelle toepassing van nieuwe kennis en technologie en om een
voortdurende instroom van nieuw (internationaal) creatief (top)talent en permanente
bijscholing.
Naast een economische waarde heeft de creatieve sector ook een maatschappelijk
toegevoegde waarde. Met name de subsector Kunsten & Cultureel Erfgoed bevordert,
met een vaak cross-sectorele aanpak, participatie en cohesie van diverse groepen in de
samenleving.
De toegevoegde waarde van de creatieve industrie wordt door andere sectoren nog
onvoldoende op waarde geschat en benut. Voor professionals en aankomend talent is
het cruciaal dat zij de juiste kennis en vaardigheden ontwikkelen om de meerwaarde en
identiteit van de creatieve industrie over het voetlicht te brengen.
De ondertekenaars van deze HCA hebben de intentie de ingezette samenwerking nog
concreter vorm te geven. Het Centre of Expertise, Centrum voor Innovatief Vakmanschap
en de Amsterdam Campus zijn hierbij dé vehikels om concrete afspraken en projecten
tussen de drie partijen uit de gouden driehoek te realiseren. Prioriteit hierbij is de
vraagarticulatie vanuit het bedrijfsleven verder aan te scherpen, afspraken hierover
tussen partijen zijn reeds gemaakt. AIM wordt gevraagd twee per jaar een bijeenkomst te
organiseren om concrete acties met elkaar te benoemen. Deze HCA, met bijbehorende
ambitie en invulling, zal dan ook jaarlijks door het Kernteam geëvalueerd en zo nodig
bijgesteld worden. Hierbij blijft afstemming met de MRA –agenda’s: HCA ICT en HCA
Toerisme en Congressen gewenst.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
InstituutDomein Communicatie, Media en Muziek
LectoraatMedia Cultuur & Burgerschap
Datum2012-11-26
TypeBijdrage aan periodiek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk