De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Partneralimentatie nieuwe stijl: korter, eenvoudiger, beter?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Partneralimentatie nieuwe stijl: korter, eenvoudiger, beter?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Advocatenkantoor Pessers. Het onderzoek richtte zich op het recente wetsvoorstel ‘Wet herziening partneralimentatie’. Met behulp van wetsanalyse, literatuurstudie, jurisprudentie-analyse en interviews zijn de mogelijke gevolgen van dit wetsvoorstel in kaart gebracht aan de hand van onderstaande centrale onderzoeksvraag: Welke mogelijke consequenties zal het initiatiefvoorstel Wet herziening partneralimentatie voor het huidige wettelijke systeem hebben en hoe verandert de werkwijze van Pessers Advocaten indien het initiatiefvoorstel wordt aangenomen en de wet in werking treedt?

Het wetsvoorstel brengt drie aanzienlijke wijzigingen met zich. In de eerste plaats wordt de huidige grondslag, de verplichting om uit huwelijksverband levensonderhoud te verschaffen ook wanneer het huwelijk verbroken is, vervangen door alimentatie te beschouwen als compensatie voor tijdens het huwelijk opgelopen verlies aan verdiencapaciteit. In de tweede plaats wordt de huidige alimentatietermijn verkort van twaalf tot vijf jaar, met onder omstandigheden een uitzondering tot tien jaar voor huwelijken die langer dan vijftien jaar geduurd hebben. In de derde plaats wordt de huidige bruto- of netto-berekeningsmethode ter berekening van de hoogte van de draagkracht vervangen door een internettool, die partners zelf kunnen gebruiken. Verder voorziet het wetsvoorstel in een aantal overige wijzigingen, te weten: een regeling die voorziet in afbouw van de hoogte van de partneralimentatie en de afschaffing van de jaarlijkse indexatie, de invoer van een wettelijke hardheidsclausule die het mogelijk maakt om van regels af te wijken en onredelijke situaties te repareren, de mogelijkheid de alimentatieplicht in één keer af te kopen en, tot slot, de afschaffing van art. 1:160 BW teneinde de invloed van nieuwe partners te verwijderen uit het wettelijk systeem.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieAdvocatenkantoor Pessers
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk