De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

It's a waiting game, De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

It's a waiting game, De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 januari 2013 is de Wet van 20 december 2012 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) in werking getreden. In deze wet is onder andere een ingrijpende toevoeging opgenomen, art. 22bis, aan de Invorderingswet 1990 met betrekking tot het bodem(voor)recht van de fiscus. Art. 22bis IW 1990 behelst een mededelingsplicht voor de zekerheidsgerechtigde aan de fiscus. De zekerheidsgerechtigde moet voortaan de fiscus middels een mededeling op de hoogte stellen, van ieder voornemen tot het verrichten van een handeling ten aanzien van een bodemzaak, waardoor deze zaak niet meer onder de werking van het bodem(voor)recht valt.
Haans Advocaten vraagt zich af welke invloed de toevoeging van de mededelingsplicht, artikel 22bis, aan het bodem(voor)recht in de Invorderingswet 1990 heeft op de hantering en effectuering van zekerheidsrechten voor de praktijk van de adviserend advocaat van noodlijdende ondernemingen en de curator die de belangen behartigt van de gezamenlijke crediteuren. Daarnaast heeft het kantoor aan de onderzoeker de wens doorgeven om de visie van enkele hoofdrolspelers in het werkveld ten aanzien van het bodem(voor)recht in het algemeen en de wetswijziging in het bijzonder in kaart te brengen. De centrale vraag in dit onderzoek luidt dan ook: 'Welke zekerheidsrechten zijn van belang bij faillissement en/of een noodlijdende onderneming en welke invloed heeft, mede in het licht van de standpunten van enkele hoofdrolspelers op dit terrein, de toevoeging van de mededelingsplicht, artikel 22bis, aan het bodem(voor)recht in de Invorderingswet 1990 daarop voor de praktijk van de adviserend advocaat en de curator die de belangen behartigd van de gezamenlijke crediteuren?'.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerHaans Advocaten
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk