De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Huisvestingswet 2014 in de gemeente Helmond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Huisvestingswet 2014 in de gemeente Helmond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 januari 2015 is de Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Deze wet is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de vorige Huisvestingswet. De Huisvestingswet 2014 beoogt de nadelige gevolgen van schaarste aan goedkope woonruimte in een gemeente te bestrijden. Daarvoor biedt deze wet aan gemeenten een instrumentarium waarmee zij kunnen sturen op de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad.
Op dit moment worden in de gemeente Helmond een aantal instrumenten uit de vorige Huisvestingswet toegepast. Deze instrumenten zijn neergelegd in de Regionale Huisvestings¬-verordening 2014. Deze verordening zal op 1 januari 2016 komen te vervallen. Vanaf dat moment herkrijgt de gemeente Helmond de bevoegdheid de huisvestingswetgeving toe te passen. Voor de gemeente is als gevolg van de wetswijziging niet duidelijk of zij het instrumentarium uit deze wet toe mag passen. Daarnaast is niet duidelijk welke instrumenten wenselijk zijn in de gemeente Helmond en op welke wijze deze dienen te worden toegepast.

Om dit te achterhalen is in dit onderzoeksrapport antwoord gegeven op de volgende vraag: ‘Welke instrumenten uit de Huisvestingswet 2014 kunnen door de gemeente Helmond (de gemeenteraad) worden toegepast om de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad in de gemeente Helmond te sturen?’ Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal handelingsvoorstellen aan de gemeente Helmond. Met deze handelingsvoorstellen kan de gemeente een beslissing nemen over de daadwerkelijke toepassing van het instrumentarium uit de Huisvestingswet 2014 om te komen tot een adequate woonruimteverdeling en samenstelling van de woonruimtevoorraad.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGemeente Helmond
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk