De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een boete van de Inspectie: afval of grondstof voor verbetering?

Een onderzoek naar de reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een boete van de Inspectie: afval of grondstof voor verbetering?

Een onderzoek naar de reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een werkgever heeft krachtens de Arbowetgeving verplichtingen die zien op het voorkomen van gevaren en risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Deze verplichtingen worden nader ingevuld in de jurisprudentie. Indien voornoemde verplichtingen niet worden nageleefd, kan de Inspectie-SZW handhavend optreden. Hierbij worden veelal bestuurlijke boetes opgelegd.
Uit de jurisprudentie blijkt dat de grens van de werkgeversaansprakelijkheid inzake het voorkomen van ongevallen ver reikt. Bij het bepalen van deze verwijtbaarheid zijn de omstandigheden van het geval van belang, waardoor er geen algemene rechtsregel kan worden geformuleerd om dergelijke situaties te beoordelen. Het voeren van een goed en veilig Arbobeleid maakt niet dat met de aanwezigheid van bepaalde maatregelen de werkgever geen verwijt kan worden gemaakt. Indien het arbeidsongeval niet voorzienbaar is voor de werkgever en wanneer deze tevens voldoende instructies geeft en adequaat toezicht houdt, kan dit leiden tot een mindere mate van verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever en dus tot boetematiging. Het volledig ontbreken van de verwijtbaarheid is daarentegen nooit aan de orde, vanwege het feit dat deze vorm van aansprakelijkheid vrijwel gelijk valt te stellen met een risico-aansprakelijkheid. Dit maakt dat de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk is, ook al valt hem inzake geen schuld / verwijtbaarheid te treffen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieReiling Sterksel B.V.
Datum2015-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk